REPOZITORIU UPSC

Publicaţii didactice

Publicaţii didactice

 

Recent Submissions

 • PAVLENCO, Mihaela; OHRIMENCO, Aliona; HAHEU-MUNTEANU, Efrosinia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Prezentul Ghid se adresează studenților anului III și IV de studiu ai Facultății Științe ale Educației și Informatică, program de studiu Pedagogia Învățământului Primar și Pedagogie Preșcolară și are ca scop de a integra ...
 • PAVLENCO, Mihaela; OHRIMENCO, Aliona; HAHEU-MUNTEANU, Efrosinia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
 • PAVLENCO, Mihaela; OHRIMENCO, Aliona; HAHEU-MUNTEANU, Efrosinia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Ghidul practicii pedagogice I vine să valorifice anumite aspecte, concepții educaționale, fundamentate pe o cunoaștere științifică autentică și pe un proces susținut de activitatea practică din viața și profesia de cadru ...
 • PAVLENCO, Mihaela; OHRIMENCO, Aliona; JELESCU, Petru (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Practica de inițiere în specialitate se realizează de către studenții viitori pedagogi cu posibilitatea de a aplica în practică cunoștințele privind aspectele conceptuale și cele funcționale ale particularităților de vârstă ...
 • LOSÎI, Elena; CHIREV, Larisa (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Prezentul ghid descrie exigenţele în legătură cu elaborarea unei teze de master în psihologie în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, la Ciclul II. El este realizat cu scopul de a oferi ...
 • LOSÎI, Elena; CHIREV, Larisa (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Prezentul ghid descrie exigenţele față de elaborarea unei teze de licenţă în psihologie în cadrul UPSC „Ion Creangă, la Ciclul I-licență. El este realizat cu scopul de a oferi informații complete în vederea îndeplinirii ...
 • CHIREV, Larisa; LOSÎI, Elena (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Prezentul ghid descrie exigenţele față de elaborarea tezelor de an în psihologie în cadrul catedrei de Psihologie a UPSC „Ion Creangă” la Ciclul I-licență. El este realizat cu scopul de a oferi informații complete în vederea ...
 • CARATA, Dumitru (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2018)
  Serviciile sociale constituie o parte componentă a sistemului de asistenţă socială. Acestea, prin esenţa lor, contribuie la menţinerea relaţiilor dintre persoanele în situaţii dificile (familiile acestora), comunitatea ...
 • CARATA, Dumitru (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2010)
  Psihopatologia se constituie ca disciplină de sine stătătoare, la confluenţa întâlnirilor interdisciplinare ale „umanului”. Ea va prelua obiectul de la psihiatrie, modelul de gândire şi metodele – de la psihologie şi ...
 • CARATA, Dumitru (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2020)
  Succesele economice ale statelor sunt determinate direct de cel mai eficient factor de producţie, care este capitalul uman, exprimat în cunoştinţele, competenţele, capacităţile creative şi calităţile morale ale membrilor ...
 • CARATA, Dumitru (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2018)
  Familia cercetărilor sociologice şi epidemiologice focalizate asupra fenomenului SIDA accentuează asupra dimensiunilor şi implicaţiilor socio-culturale, demografice, economice şi chiar politice ale acestui fenomen complex ...
 • CARATA, Dumitru (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2020)
  Ştiinţa ce studiază toate aspectele îmbătrînirii (sanitar, sociologic, economic, comportamental, de mediu) e definită ca gerontologie. Geriatria este o ramură a gerontologiei şi a medicinii ce se ocupă de sănătatea bătrînilor ...
 • CARATA, Dumitru (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2019)
  Promovarea demnităţii umane, asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului au constituit o preocupare a societăţii încă din cele mai vechi timpuri. În orice societate există anumite categorii ...
 • CARATA, Dumitru (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2010)
  Potrivit definiţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, folosirea excesivă continuă sau sporadică a drogurilor, incompatibilă sau fără nici o legătură cu practica medicală, este considerată drept consum sau abuz. Drogurile ...
 • POPESCU, Maria (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Cursul Psihoprofilaxia și dezvoltarea personală stă la baza înțelegerii, procesării și asimilării teoriilor, tehnicilor și metodelor practice, a informației și cunoștințelor psihologice privind psihoprofilaxia și dezvoltarea ...
 • POPESCU, Maria (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Învățarea eficientă. Managementul educațional se adresează studenților si vizează însușirea principalelor concepte și teorii, repere istorice si deschideri in domeniul vast al psihologiei învățării, ca ştiinţă ce are ...
 • POPESCU, Maria (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Cursul Analiza tranzacțională stă la baza înțelegerii, procesării și asimilării teoriei berniene, a tehnicilor și metodelor practice, a informației și cunoștințelor psihologice privind comunicarea eficientă interpersonală ...
 • ЗУБЕНСКИ, Екатерина; КУРТЕВА, Оксана (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2020)
  Учебное пособие посвящено вопросам образовательных услуг системы образования. В пособии раскрываются общие понятия социальных образовательных услуг, основные категории детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), обучающиеся ...
 • ZUBENSCHI, Ecaterina (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2020)
  Manual recomandat instituțiilor universitare, specialiștilor profesioniști din domeniu, cadrelor didactice.
 • ZUBENSCHI, Ecaterina; ZUBENSCHI, Mariana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2018)
  Migraţia este unul dintre procesele sociale care a influenţat şi influenţează profund societatea actuală, milioane de cetăţeni de diferite naționalități, din țările de emigrare aleg calea migrației.

View more