REPOZITORIU UPSC

Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Manual universitar

Show simple item record

dc.contributor.author COJOCARU-BOROZAN, Maia
dc.contributor.author SADOVEI, Larisa
dc.contributor.author PAPUC, Ludmila
dc.contributor.author OVCERENCO, Nadejda
dc.date.accessioned 2019-05-21T09:40:13Z
dc.date.available 2019-05-21T09:40:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation COJOCARU-BOROZAN, Maia, SADOVEI, Larisa, PAPUC, Ludmila, OVCERENCO, Nadejda. Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Manual universitar. Chişinău: Tipogr. UPS "I. Creangă", 2014. 446 p. ISBN 978 - 9975-46-207-5. en_US
dc.identifier.isbn 978 - 9975-46-207-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1516
dc.description Coperta+Cuprins+Preliminarii en_US
dc.description.abstract Manualul universitar „Fundamentele ştiinţelor educaţiei” este conceput în cheia modernizării curriculumului pedagogic universitar şi a evoluţiei cercetărilor pedagogice. Autorii pun la îndemîna studenţilor sinteze de teorie generală a educaţiei pentru a-i sprijini în procesul de formare şi autoformare profesională în domeniul general de studiu „Ştiinţe ale educaţiei”. Concepţia promovată de S. Cristea privind epistemologia ştiinţelor educaţiei, potrivit căreia teoria generală a educaţiei defineşte conceptele pedagogice de bază, a servit ca reper în elaborarea conţinutului ideatic al acestui curs universitar. Structura manualului Fundamentele ştiinţelor educaţiei cuprinde zece module de studiu: 1) Statutul ştiinţelor educaţiei. Concepte fundamentale; 2) Clasic, modern şi postmodern în educaţie; 3) Formele educaţiei; 4) Finalităţile educaţiei; 5) Paradigmele pedagogiei – răspuns la problematica ştiinţelor educaţiei. Metodologia cercetării pedagogice; 6) Dimensiuni (conţinuturi generale) ale educaţiei; 7) Domenii noi şi perspective ale educaţiei. Caracterul deschis al „Noilor educaţii”; 8) Sistemul de educaţie şi schimbarea în sistemul de învăţămînt. Managementul educaţional; 9) Agenţii educaţiei. Factorii formării şi dezvoltării personalităţii; 10) Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii educaţionale. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tipogr. UPS “I. Creangă” en_US
dc.subject Formele educaţiei en_US
dc.subject Finalităţile educaţiei en_US
dc.subject Paradigmele pedagogiei en_US
dc.subject Perspective ale educaţiei en_US
dc.subject Modernizarea curriculumului pedagogic universitar en_US
dc.subject Statutul ştiinţelor educaţiei en_US
dc.subject Fundamentele pedagogiei en_US
dc.title Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Manual universitar en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account