REPOZITORIU UPSC

Browsing Articole by Title

Browsing Articole by Title

Sort by: Order: Results:

 • SOFRONIE, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  The text knows a new approach in the context of modern language didactics. Among the priorities of this theoretical reflection in this article we mention the definition of the text and its functions in educational approaches. ...
 • CULEA, Uliana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  The multimedia didactic succeeds in giving a new value to the objects of knowledge. It makes possible to give more importance, more reality to the reality. It allows certain reflections on the writing language dimension, ...
 • CULEA, Uliana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Lo scopo principale del sistema educativo moderno è di coltivare nello studente il desiderio di autosuperamento tramite l’apprendimento continuo, sviluppando le capacità intellettuali necessarie per poter risolvere i ...
 • GOLUBOVSCHI, Oxana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The article is dedicated to the description of the methodology of translation competence development. Within the concept „translation competence foundations” we mean students’ basic knowledge on the subject of the translated ...
 • GUZUN, Maria; BULAT –GUZUN, Ana; BALMUȘ, Nicolae (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  The paper briefly describes the issue of developing and implementing in the process of training interactive digital language textbooks (French language 8th grade). For this purpose, the MDIR Constructor software was used, ...
 • CELPAN-PATIC, Natalia (2015)
  In this succint research we will start from the idea promoted as early as the Enlightenment era by the philosopher J.-J Rousseau in the eighteenth century. According to Rousseau, in the teaching process, the teacher must ...
 • AUZEAC, Sergiu (2015)
  Articolul dat conţine informaţie despre contribuţiile grecilor antici aduse societăţii moderne. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a stabilit că Grecia antică a adus contribuţii considerabile societăţii contemporane. ...
 • AUZEAC, Sergiu (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  În rezultatul cercetărilor efectuate, s-a stabilit că Roma Antică a adus contribuţii considerabile societăţii moderne. Roma Antică a contribuit enorm în toate domeniile, dar mai ales în domeniile lingvistic, juridic şi cel ...
 • PETRICIUC, Lilia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The need for a balanced approach to all the components of communicative competence in language teaching is extensively proven from a theoretical standpoint. In practice, however, the linguistic dimension, particularly the ...
 • SURUGIU, Dorina (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Summary The significant differences between the Romanian and Spanish verbal systems cause the transfer of structures and forms from Romanian to Spanish (linguistic interference). The contrasting analysis shows that when ...
 • AVORNICESĂ, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Literature has always been an important aspect in language teaching. With the appearance of the National Curriculum for the foreign language in the Republic of Moldova, new opportunities and visions for exploring the ...
 • RÂBACOV, Ghenadie (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  This paper is dedicated to self-translation as an innovative pedagogical tool in teaching foreign languages, especially for the specialties of translation theory and practice. The author describes this pedagogical approach ...
 • Pușcașu, Angela (2014)
  Articolul abordează beneficiile gîndirii critice pentru studentii ce învaţă o limbă străină. Pentru a vorbi fluent o limbă străină, nu e suficient să cunoşti sensul cuvintelor sau gramatica acestei limbi. E nevoie de a ...
 • GOLUBOVSCHI, Oxana; POSTICA, Oxana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Scopul acestui articol este de a convinge profesorii de limba engleză ca limbă străină (EFL) că temele pentru acasă sunt într-adevăr benefice, prezentând mai multe exemple de sarcini de înaltă calitate. Argumentul este că ...
 • Portaresco, Tatiana (2015)
  Creativitatea lexicală nu poate fi înteleasă decât în cadrul teoriei generale a dinamicii limbii, dominată de ideea de schimbare. Înnoirea lexicului se realizează prin intermediul celor două surse: împrumutul şi crearea ...
 • COVALIOV, Olga (2015)
  În acest articol autoarea abordează tema cuvintelor împrumutate, care este un fenomen caracteristic pentru toate limbile şi care au fost întotdeauna o sursă importantă de dezvoltare a vocabularului limbii engleze. Unele ...
 • COVALIOVA, Olga; RUGA, Ecaterina; HIOARĂ, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  The word “Brexit” has quickly shot into everyday use. It became as inevitable in British discussions as the word “sorry or commentary on weather”. But for those who aren’t yet fully Brexituasted, there exists some interesting ...
 • BABÂRĂ, Eugenia; TÎRSȚNĂ, Daniela (2014)
  Subiectul articolului se referă la dezvoltarea competenţelor de comunicare la studenţi. Noi tehnici, de a implica toţi studenţii în procesul de comunicare, de a dezvolta abilităţi creative, gândire critică şi încredere în ...
 • NAZARU, Cristina (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  English for Specific Purposes (ESP) emerged as a distinct branch of Teaching English as a Foreign/Second language approximately fifty years ago as a result of the spread of English worldwide and the necessity to meet the ...
 • COVALIOV, Olga (2014)
  În acest articol autoarea abordează tema cuvintelor împrumutate, care este un fenomen caracteristic pentru toate limbile şi care a fost întotdeauna o sursă importantă de dezvoltare a vocabularului limbii engleze. Unele ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account