REPOZITORIU UPSC

Browsing Articole by Title

Browsing Articole by Title

Sort by: Order: Results:

 • SOFRONIE, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  The text knows a new approach in the context of modern language didactics. Among the priorities of this theoretical reflection in this article we mention the definition of the text and its functions in educational approaches. ...
 • CULEA, Uliana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  The multimedia didactic succeeds in giving a new value to the objects of knowledge. It makes possible to give more importance, more reality to the reality. It allows certain reflections on the writing language dimension, ...
 • CULEA, Uliana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Lo scopo principale del sistema educativo moderno è di coltivare nello studente il desiderio di autosuperamento tramite l’apprendimento continuo, sviluppando le capacità intellettuali necessarie per poter risolvere i ...
 • GOLUBOVSCHI, Oxana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The article is dedicated to the description of the methodology of translation competence development. Within the concept „translation competence foundations” we mean students’ basic knowledge on the subject of the translated ...
 • Celpan-Patic, Natalia (2015)
  In this succint research we will start from the idea promoted as early as the Enlightenment era by the philosopher J.-J Rousseau in the eighteenth century. According to Rousseau, in the teaching process, the teacher must ...
 • Auzeac, Sergiu (2015)
  Articolul dat conţine informaţie despre contribuţiile grecilor antici aduse societăţii moderne. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a stabilit că Grecia antică a adus contribuţii considerabile societăţii contemporane. ...
 • AUZEAC, Sergiu (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  În rezultatul cercetărilor efectuate, s-a stabilit că Roma Antică a adus contribuţii considerabile societăţii moderne. Roma Antică a contribuit enorm în toate domeniile, dar mai ales în domeniile lingvistic, juridic şi cel ...
 • PETRICIUC, Lilia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The need for a balanced approach to all the components of communicative competence in language teaching is extensively proven from a theoretical standpoint. In practice, however, the linguistic dimension, particularly the ...
 • Pușcașu, Angela (2014)
  Articolul abordează beneficiile gîndirii critice pentru studentii ce învaţă o limbă străină. Pentru a vorbi fluent o limbă străină, nu e suficient să cunoşti sensul cuvintelor sau gramatica acestei limbi. E nevoie de a ...
 • GOLUBOVSCHI, Oxana; POSTICA, Oxana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Scopul acestui articol este de a convinge profesorii de limba engleză ca limbă străină (EFL) că temele pentru acasă sunt într-adevăr benefice, prezentând mai multe exemple de sarcini de înaltă calitate. Argumentul este că ...
 • Portaresco, Tatiana (2015)
  Creativitatea lexicală nu poate fi înteleasă decât în cadrul teoriei generale a dinamicii limbii, dominată de ideea de schimbare. Înnoirea lexicului se realizează prin intermediul celor două surse: împrumutul şi crearea ...
 • Covaliov, Olga (2015)
  În acest articol autoarea abordează tema cuvintelor împrumutate, care este un fenomen caracteristic pentru toate limbile şi care au fost întotdeauna o sursă importantă de dezvoltare a vocabularului limbii engleze. Unele ...
 • Babâră, Eugenia; Tîrsînă, Daniela (2014)
  Subiectul articolului se referă la dezvoltarea competenţelor de comunicare la studenţi. Noi tehnici, de a implica toţi studenţii în procesul de comunicare, de a dezvolta abilităţi creative, gândire critică şi încredere în ...
 • Covaliov, Olga (2014)
  În acest articol autoarea abordează tema cuvintelor împrumutate, care este un fenomen caracteristic pentru toate limbile şi care a fost întotdeauna o sursă importantă de dezvoltare a vocabularului limbii engleze. Unele ...
 • Golubovschi, Oxana; Herţa, Lilia (2017)
  Relatarea propusă este dedicată importanţei utilizării traducerii în clasă, în realizarea procesului de comunicare. Prezentul articol susține ideea că traducerea include toate caracteristicile necesare pentru efectuarea ...
 • TIOSA, Iuliana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2017)
  Before the CEFRL there were more models of communication competence, which led to CEFRL. This article tends to analyze only two of them. It speaks about the model of Canale and Swain which comprises 4 main components and ...
 • SURUGIU, Dorina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Although in language teaching/learning the development of language skills is a priority, culture is the channel that optimises language learning. The intercultural method – based more on understanding than description, ...
 • Guidea, Raisa (2014)
  Prezenta lucrare urmăreşte scopul de a pune în discuţie conceptul de conotaţie în limba engleză modernă. Acesta nu pare a fi dificil, la prima vedere, însă a generat numeroase discuţii în lumea ştiinţifică. Ca şi parte ...
 • Tărîţă, Victor (2014)
  In acest articol este abordat rolul semanticii in studierea fenomenelor sintactice. Este important ca in în acest proces sa se aplice principiul onomasiologic si nu numai cel mentalist, formal. Delimitarea parţilor de ...
 • Tiosa, Iuliana (2015)
  This article is a critical depiction of two important currents in pedagogy: instructive learning and structural learning. The basic principles of each pedagogical current and the opinions of different researchers, who, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account