REPOZITORIU UPSC

Browsing Articole by Issue Date

Browsing Articole by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sagoian, Eraneac; Sagoian, Agunic (2014)
  Acest articol se referă la problema creării grilelor de evaluare eficientă a elevilor. El defineşte ce este evaluarea şi cât de important este crearea grilelor pentru evaluare corectă. Descrie caracteristicile cheie şi ...
 • Tărîţă, Victor (2014)
  In acest articol este abordat rolul semanticii in studierea fenomenelor sintactice. Este important ca in în acest proces sa se aplice principiul onomasiologic si nu numai cel mentalist, formal. Delimitarea parţilor de ...
 • Tiosa, Iuliana (2014)
  În acest articol sunt scoase în evidenţă metodele de însuşire a vocabularului. Cercetarea debutează cu 3 etape decisive ale lucrului cu vocabularul. În cadrul acestor trei etape sunt enumerate procedee efective de asimilare ...
 • BABÂRĂ, Eugenia; TÎRSȚNĂ, Daniela (2014)
  Subiectul articolului se referă la dezvoltarea competenţelor de comunicare la studenţi. Noi tehnici, de a implica toţi studenţii în procesul de comunicare, de a dezvolta abilităţi creative, gândire critică şi încredere în ...
 • AUZEAC, Sergiu (2014)
  Comunicarea interculturală se referă la comunicarea efectivă între persoane din diferite medii culturale. În ultimii ani, specialisti din diferite domenii au realizat cît de importantă este comunicarea interculturală pentru ...
 • BALTAG, Veronica (2014)
  În acest articol am încercat să evidenţiez rolul folosirii tehnologiilor moderne în predarea limbii engleze, și anume, m-am axat pe predarea vocabularului. Printre tehnologiile moderne care pot fi folosite în predarea ...
 • BARBAROȘ, Ninel; DENISOV, Emilia (2014)
  The social and political changes require developing new curricula in the system of higher education. The objective-based syllabus must be replaced by a competency-based syllabus. The Skills to understand specialized texts ...
 • BARBAROȘ, Ninel (2014)
  The selection and classification of specialized texts are provided based on effective properties of economic language. So, it should be taken into account the level of knowledge of the students, their interest and motivation ...
 • CHISELIOV, Victor; JALBĂ, Liliana (2014)
  În limba germană verbele modale manifestă uneori o utilizare mai deosebită, şi anume, în expresiile subiective pentru redarea unei acţiuni presupuse. În acest articol se sintetizează capacitatea acestor verbe de a participa ...
 • GOLUBOVSCHI, Oxana (2014)
  Prezentul articol este dedicat echivalenţei în traducere şi dezvoltării competenţelor de traducere prin utilizarea unor metode şi tehnici. Metodele şi tehnicile menţionate sunt ţintite spre dezvoltarea competenţelor de ...
 • GUȚU, Eugenia (2014)
  Majoritatea lingviștilor francezi și români menționează că problema categoriei semantico-funcționale a modalității reprezintă o valoroasă cercetare comparativă a limbilor franceză și română, problemă ce stă în atenția ...
 • BODORIN, Cornelia (2014)
  Giacomo Leopardi este considerat unul dintre scriitorii cei mai iluştri pe care i-a avut Italia. Chiar dacă a fost cunoscut ca poet Leopardi a fost un mare filosof. Pesimismul leopardian este o filosofie, este o viziune a ...
 • BREAULT, Rick A. (2014)
  Acest articol este dedicat cercetării problemei progresului în educaţia democratică şi cauzele stagnării unui sistem educaţional democratic. la fel sunt propuse şi cîţiva psşi posibili de soluţionare şi integrare a valorilor ...
 • COPACINSCHI, Angela (2014)
  The translation known as transposition marks the evidence of the functional equality. Summing up these notices we can say that at least the category of adverb has some similarities through semantic-pragmatic characteristics, ...
 • CULEA, Uliana (2014)
  Profesorul de limbă italiană pentru străini, prin alegerea opțiunii de a utiliza Noile Tehnologii în didactică, promovează modalitățile de instruire care aprofundează competențele utilizării noilor tehnologii, ce permit ...
 • NICOLAEV, Eudochia (2014)
  Acest articol reflectă diferite puncte de vedere ale experimentelor făcute de diferiţi cercetători şi universităţi din Europa şi America. Conţine analize scurte, concluzii şi recomandări. Grupurile de studenţi sunt de ...
 • Греку, Жанна (2014)
  In this article the didactic essence and multifunctional aspects of humor are singled out. Humor is considered by the author as a pedagogical means, based on different kinds of comic contradictions (between the form and ...
 • Pușcașu, Angela (2014)
  Articolul abordează beneficiile gîndirii critice pentru studentii ce învaţă o limbă străină. Pentru a vorbi fluent o limbă străină, nu e suficient să cunoşti sensul cuvintelor sau gramatica acestei limbi. E nevoie de a ...
 • SOLCAN, Angela; GUZUN, Maria (2014)
  To develop the expression with productive character, we have to share the process of teaching a foreign language in phases of formation the skills and the phase of using these skills in the activity of communication. We ...
 • CEBAN, V.; PESEHONOVA, L. (2014)
  În dicționarele bilingve deseori frazeologismele limbii A sunt redate de un cuvînt din limba B. Acest mod de interpretare denaturează sensul lexical al idiomului. Dacă în limba B nu există un idiom echivalent, în dicționar ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account