REPOZITORIU UPSC

Browsing Articole by Issue Date

Browsing Articole by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Чебан, Валерий (2015)
  This article investigates nominativ language units, lexical meaning of which represent different qualities as a whole. A varient of these units is a meaning of simtocomplex. Such type of lexical meaning can only be found ...
 • Budnic, Ana (2015)
  The article reveals the fact that intercultural education demands from the school an important process of opening and renewal, matching curricula to the reality of multicultural societies. Schools are basing their work ...
 • Auzeac, Sergiu (2015)
  Articolul dat conţine informaţie despre contribuţiile grecilor antici aduse societăţii moderne. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a stabilit că Grecia antică a adus contribuţii considerabile societăţii contemporane. ...
 • Bucuci, Olesea (2015)
  Vocabularul este primul şi cel mai important pas în studierea unei limbi străine. Studierea unei limbi străine poate fi interactivă şi interesantă prin introducerea unor exerciţii de vocabular. Acest articol este o încercare ...
 • Carcaş, Olimpia (2015)
  Învăţarea unei limbi străine depinde în mod obligatoriu de o pronunţie clară şi coerentă a sunetelor. În acest articol este menţionată necesitatea cunoaşterii în profunzime a principalelor probleme în pronunţie, cu care ...
 • Baltag, Veronica (2015)
  Studierea gramaticii limbii engleze este foarte importantă. Toate aspectele sunt importante, dar gramatica este important să o înţelegi, deoarece în limba română nu avem unele timpuri pe care le avem în limba engleză. ...
 • Denisov, Emilia; Barbaros, Ninel (2015)
  În prezentul articol este abordată problematica traducerii, analizîndu-se formele şi tipurile ei. Miam propus să comparăm mai multe forme de traducere, pentru a o determina pe cea mai efectivă. Îm central atenţiei a fost ...
 • Chiseliov, Victor (2015)
  Prezentul articol abordează problema de clasificare a vocabularului limbii germane moderne în conformitate cu părțile de vorbire. Această problemă rămâne relevant, deoarece încă nu este creată o clasificare unitară care ...
 • Gangan, Olesea (2015)
  Articolul este o sinteză a bunilor practici de utilizare a învăţământului electronic (e-learning) în cadrul Universităţii din Tallinn (Estonia). Autorul pune accent pe utilizarea modelului flipped classroom (clasa inversată) ...
 • Celpan-Patic, Natalia (2015)
  In this succint research we will start from the idea promoted as early as the Enlightenment era by the philosopher J.-J Rousseau in the eighteenth century. According to Rousseau, in the teaching process, the teacher must ...
 • Covaliov, Olga (2015)
  În acest articol autoarea abordează tema cuvintelor împrumutate, care este un fenomen caracteristic pentru toate limbile şi care au fost întotdeauna o sursă importantă de dezvoltare a vocabularului limbii engleze. Unele ...
 • Golubovschi, Oxana; Herţa, Lilia (2015)
  Deficienţele în exprimarea scrisă sunt numite erori logice. Acest articol abordează tema recunoaşterii şi evitării erorilor logice în procesul de scriere a unui paragraf. În articol sunt evidenţiate tehnici primare şi ...
 • Copacinschi, Angela (2015)
  It should be noted that the adjective is not the only way express the quality of an object. French language has multiple ways of highlighting the quality of an object, for example a noun used in postposition towards the ...
 • Cravcenco, Tatiana (2015)
  Acest articol prevede schimbări depistate în lexical englezii moderne din realitatea zilelor de astăzi. Aceste schimbări au loc aproximativ în toate sferele activităţilor omeneşti, reflectându-se în limbaj, iar modul ...
 • Gogu, Tamara; Dutova, Laurenția (2015)
  Acest articol este dedicat cercetării prefixelor, în general, și a prefixelor ce denotă numărul, în particular, referindu-se la sensul, originea și valența lor. Prefixele cercetate sunt prezentate în ordine alfabetică: ...
 • Puşcaşu, Angela (2015)
  Folosirea noilor tehnologii în predarea unei limbi străine a devenit tot mai populară în ultimul timp. Este bine ştiut faptul că materialele audio-vizuale sunt de mare ajutor în predarea limbii străine. Ele stimulează şi ...
 • Herţa, Lilia; Golubovschi, Oxana (2015)
  Articolul dat evidenţiază importanţa studierii proverbelor în procesul de însuşire a limbii engleze. Aspectul cultural al proverbelor are un rol important în dezvoltarea competenţelor culturale şi interculturale a studenţilor. ...
 • Grădinari, Galina; Yildiz, Ahmet (2015)
  Creativitatea presupune idei care, uneori, pot fi transformate în activităţi extraordinare desfăşurate în echipe: jocuri, simulări, poezii, activităţi artistice şi culturale. Activităţile de dezvoltare a creativităţii ...
 • Nicolaev, Eudochia (2015)
  Acest articol vă aduce la cunoştinţă cum metoda jigsaw-ului poate fi adaptată la evaluarea lecturii individuale, la nivel diferit de cunoştinţe ale studenţilor. De asemenea, articolul aduce la cunoştinţă opinii, concluzii ...
 • Portaresco, Tatiana (2015)
  Creativitatea lexicală nu poate fi înteleasă decât în cadrul teoriei generale a dinamicii limbii, dominată de ideea de schimbare. Înnoirea lexicului se realizează prin intermediul celor două surse: împrumutul şi crearea ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account