REPOZITORIU UPSC

Browsing Articole by Issue Date

Browsing Articole by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Guidea, Raisa (2014)
  Prezenta lucrare urmăreşte scopul de a pune în discuţie conceptul de conotaţie în limba engleză modernă. Acesta nu pare a fi dificil, la prima vedere, însă a generat numeroase discuţii în lumea ştiinţifică. Ca şi parte ...
 • Golubovschi, Oxana (2014)
  Prezentul articol este dedicat echivalenţei în traducere şi dezvoltării competenţelor de traducere prin utilizarea unor metode şi tehnici. Metodele şi tehnicile menţionate sunt ţintite spre dezvoltarea competenţelor de ...
 • Herţa, Lilia; Golubovschi, Oxana (2014)
  Scopul acestui articol este de a arăta modul în care învățarea prin cooperare poate fi folosit pentru a facilita evaluarea alternativă în clasă. Învățarea prin cooperare se bazează pe principiile de interdependență pozitivă, ...
 • Mardari, Alina (2014)
  Articolul tratează “lectura” ca una dintre cele mai eficiente metode de învaţare şi predare a unei limbi străine, în cazul dat al limbii engleze. Pentru a atinge o competenţa înaltă cu ajutorul acestei metode, profesorul ...
 • Schiopu, Lucia (2014)
  Invățarea mixtă reprezintă procesul asimilării a diverse stiluri de învățare, care se pot realiza prin intermediul resurselor fizice și virtuale mixte. Stilurile de predare/ învățare se referă la numeroasele modalități în ...
 • Sava, Anastasia (2014)
  Heuristic methodology is currently growing, having mainly applied importance. This heuristic guidance comes as a response to verbalism and formalism established for a long time in school practice. Heuristic methodology ...
 • Sagoian, Eraneac; Sagoian, Agunic (2014)
  Acest articol se referă la problema creării grilelor de evaluare eficientă a elevilor. El defineşte ce este evaluarea şi cât de important este crearea grilelor pentru evaluare corectă. Descrie caracteristicile cheie şi ...
 • Rotaru, Elena (2014)
  Articolul vizează abordarea funcţională în procesul de predare a limbii străine, în special la nivelul intermediar şi avansat. În acest context, autorul reflectează asupra utilizării timpului viitor în limba engleză vorbită. ...
 • Pușcașu, Angela (2014)
  Articolul abordează beneficiile gîndirii critice pentru studentii ce învaţă o limbă străină. Pentru a vorbi fluent o limbă străină, nu e suficient să cunoşti sensul cuvintelor sau gramatica acestei limbi. E nevoie de a ...
 • Portăresco, Tatiana (2014)
  Importanţa predării audierii nu evocă nici un dubiu că este una dintre cele mai dificile abilităţi. Abordările pentru învaţarea studenţilor să audieze mai eficient au variat de-a lungul anilor, în funcţie de teoriile ...
 • Smochin, Olga; Tataru, Nina (2014)
  Acest articol tratează romanul lui Joseph Conrad “Inima întunericului”. Prin decoruri, simboluri şi stilul impresionist, J. Conrad ilustrează impactul epifaniei lui Marlow asupra descrierii umanităţii şi a responsabilităţilor ...
 • Plescenco, Galina (2014)
  Caracterizarea este procesul creării unui caracter în literatură. Caracterizarea directă este prezentată explicit de către narator sau de către personaje. Caracterizarea indirectă prezintă personajele prin diferite metode, ...
 • Nicolaev, Eudochia (2014)
  Acest articol reflectă diferite puncte de vedere ale experimentelor făcute de diferiţi cercetători şi universităţi din Europa şi America. Conţine analize scurte, concluzii şi recomandări. Grupurile de studenţi sunt de ...
 • Solcan, Angela; Guzun, Maria (2014)
  To develop the expression with productive character, we have to share the process of teaching a foreign language in phases of formation the skills and the phase of using these skills in the activity of communication. We ...
 • Surugiu, Dorina (2014)
  The European integration towards which the Republic of Moldova is aspiring to requires major changes in different essential sectors, amongst which is education. A primary role in our country's integration plays ...
 • Tărîţă, Victor (2014)
  In acest articol este abordat rolul semanticii in studierea fenomenelor sintactice. Este important ca in în acest proces sa se aplice principiul onomasiologic si nu numai cel mentalist, formal. Delimitarea parţilor de ...
 • Tiosa, Iuliana (2014)
  În acest articol sunt scoase în evidenţă metodele de însuşire a vocabularului. Cercetarea debutează cu 3 etape decisive ale lucrului cu vocabularul. În cadrul acestor trei etape sunt enumerate procedee efective de asimilare ...
 • Vasilache, Andrei (2014)
  În acest articol se compară exemple de cuvinte care conţin Regulile de Ortografie în română şi engleză. Elementul cheie este diferenţa dintre scriere şi pronunţie, corespunzător. Obiectivul principal este de a stabili acea ...
 • Babâră, Eugenia; Tîrsînă, Daniela (2015)
  În materialul prezentat spre publicare, autorii evidențiază importanța competenței comunicative la etapa integrării și globalizării, ca rezultat al semnificației limbii engleze în lume, și sarcinilor de a pregăti specialiști ...
 • Barbaros, Ninel (2015)
  În timp ce cercetările (PISA), privind promovarea lecturii în rândurile tinerilor din Europa,vizează mai mult extragerea corectă de informaţii din texte, cercetările de socializare a lecturii accentuează din în ce mai ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account