REPOZITORIU UPSC

Browsing Articole by Issue Date

Browsing Articole by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bolduma, Veronica (2014)
  Giacomo Leopardi este considerat unul dintre scriitorii cei mai iluştri pe care i-a avut Italia. Chiar dacă a fost cunoscut ca poet Leopardi a fost un mare filosof. Pesimismul leopardian este o filosofie, este o viziune a ...
 • Barbaroş, Ninel; Denisov, Emilia (2014)
  The social and political changes require developing new curricula in the system of higher education. The objective-based syllabus must be replaced by a competency-based syllabus. The Skills to understand specialized texts ...
 • Barbaroş, Ninel (2014)
  The selection and classification of specialized texts are provided based on effective properties of economic language. So, it should be taken into account the level of knowledge of the students, their interest and motivation ...
 • Babâră, Eugenia; Tîrsînă, Daniela (2014)
  Subiectul articolului se referă la dezvoltarea competenţelor de comunicare la studenţi. Noi tehnici, de a implica toţi studenţii în procesul de comunicare, de a dezvolta abilităţi creative, gândire critică şi încredere în ...
 • Auzeac, Sergiu (2014)
  Comunicarea interculturală se referă la comunicarea efectivă între persoane din diferite medii culturale. În ultimii ani, specialisti din diferite domenii au realizat cît de importantă este comunicarea interculturală pentru ...
 • Baltag, Veronica (2014)
  În acest articol am încercat să evidenţiez rolul folosirii tehnologiilor moderne în predarea limbii engleze, și anume, m-am axat pe predarea vocabularului. Printre tehnologiile moderne care pot fi folosite în predarea ...
 • Copacinschi, Angela (2014)
  The translation known as transposition marks the evidence of the functional equality. Summing up these notices we can say that at least the category of adverb has some similarities through semantic-pragmatic characteristics, ...
 • Celpan-Patic, Natalia (2014)
  In this study we talk about the usefulness of contrastive linguistics in teaching foreign languages and literatures. The views of researchers concerning the present theory are divided: on the one hand are those who consider ...
 • Ceban, V.; Pesehonova, L. (2014)
  În dicționarele bilingve deseori frazeologismele limbii A sunt redate de un cuvînt din limba B. Acest mod de interpretare denaturează sensul lexical al idiomului. Dacă în limba B nu există un idiom echivalent, în dicționar ...
 • Chiseliov, Victor; Jalbă, Liliana (2014)
  În limba germană verbele modale manifestă uneori o utilizare mai deosebită, şi anume, în expresiile subiective pentru redarea unei acţiuni presupuse. În acest articol se sintetizează capacitatea acestor verbe de a participa ...
 • Ciobanu, Lilia (2014)
  Este cunoscut faptul că vorbirea este o latură foarte importantă în procesul de predare-invatare a unei limbi. Studiul de fața prezintă metode şi tehnici care au scopul de a facilita acest proces şi de a contribui la ...
 • Breault, Rick A. (2014)
  Acest articol este dedicat cercetării problemei progresului în educaţia democratică şi cauzele stagnării unui sistem educaţional democratic. la fel sunt propuse şi cîţiva psşi posibili de soluţionare şi integrare a valorilor ...
 • Caracaş, Olimpia (2014)
  Articolul dezvăluie unele proprietăţi ale accentului în limba engleză şi anume rolul ritmului în accentuarea cuvîntului. Înlănţuirea cuvintelor în propoziţie le supune pe acestea la variaţii ritmice, ce determină uneori ...
 • Budnic, Ana (2014)
  The main function of the vocabulary is the rendering of a word’s value, its development and advancement, for “a good listener gains more information, understanding, mutuality and cooperation” knowing “a word’s capacity”, ...
 • Bucuci, Olesea (2014)
  Articolul dat abordeaza problema citirii şi audierii şi importanţa acestora pentru vorbitorii de limba engleză. Sunt prezentate metode effective de formare a abilitaţilor de citire şi audiere a studenţilor în limba engleză.
 • Guțu, Eugenia (2014)
  Majoritatea lingviștilor francezi și români menționează că problema categoriei semantico-funcționale a modalității reprezintă o valoroasă cercetare comparativă a limbilor franceză și română, problemă ce stă în atenția ...
 • Covaliov, Olga (2014)
  În acest articol autoarea abordează tema cuvintelor împrumutate, care este un fenomen caracteristic pentru toate limbile şi care a fost întotdeauna o sursă importantă de dezvoltare a vocabularului limbii engleze. Unele ...
 • Culea, Uliana (2014)
  Profesorul de limbă italiană pentru străini, prin alegerea opțiunii de a utiliza Noile Tehnologii în didactică, promovează modalitățile de instruire care aprofundează competențele utilizării noilor tehnologii, ce permit ...
 • Grădinari, Galina (2014)
  The modern world is the product of ideas, beliefs and values of human imagination and culture that have shaped it over centuries. It has been created out of our minds as much as from the natural environment. The human mind ...
 • Греку, Жанна (2014)
  In this article the didactic essence and multifunctional aspects of humor are singled out. Humor is considered by the author as a pedagogical means, based on different kinds of comic contradictions (between the form and ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account