REPOZITORIU UPSC

Browsing Articole by Title

Browsing Articole by Title

Sort by: Order: Results:

 • MARDARI, Alina (2014)
  Articolul tratează “lectura” ca una dintre cele mai eficiente metode de învaţare şi predare a unei limbi străine, în cazul dat al limbii engleze. Pentru a atinge o competenţa înaltă cu ajutorul acestei metode, profesorul ...
 • Portăresco, Tatiana (2014)
  Importanţa predării audierii nu evocă nici un dubiu că este una dintre cele mai dificile abilităţi. Abordările pentru învaţarea studenţilor să audieze mai eficient au variat de-a lungul anilor, în funcţie de teoriile ...
 • TATARU, Nina; PLESCENCO, Galina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2017)
  În această cercetare sunt evidențiate elemente de realism în lucrarea „Arms and the Man”(1894) de George Bernard Shaw, o anti-comedie romantică. Prin elementele de realism, Shaw încearcă să prezinte o imagine reală a ...
 • CARACAȘ, Olimpia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Acest articol scoate ȋn evidențǎ unele aspecte de pronunție a vocalelor, inclusiv diftongilor în engleza britanicǎ (RP) și engleza americanǎ (GA). Problema fundamentalǎ a pronunției engleze stǎ în vocalizmul ei și în ...
 • GOLUBOVSCHI, Oxana; HERȚA, Lilia (2015)
  Deficienţele în exprimarea scrisă sunt numite erori logice. Acest articol abordează tema recunoaşterii şi evitării erorilor logice în procesul de scriere a unui paragraf. În articol sunt evidenţiate tehnici primare şi ...
 • ȘCHIOPU, Lucia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Limba Engleză este o limbă internațională care are un număr mare de vorbitori nativi. O limbă atinge un statut global atunci când este abordată ca o limbă care joacă un rol special recunoscut în fiecare țară. În acest ...
 • CARACAȘ, Olimpia (2014)
  Articolul dezvăluie unele proprietăţi ale accentului în limba engleză şi anume rolul ritmului în accentuarea cuvîntului. Înlănţuirea cuvintelor în propoziţie le supune pe acestea la variaţii ritmice, ce determină uneori ...
 • Scolnii, Olga (2015)
  A face diferenţa între proverbele si zicalele limbii italiene nu este un lucru usor de depaşit. În mod schematic, putem să afirmăm că într-un proverb distingem un principiu moral şi didactic, o recomandare. O zicală („modo ...
 • MARDARI, Alina (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  In the history of language teaching, the role of grammar has been addressed by several language theories, pedagogues and, currently, in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL). The way grammar is ...
 • ŞCHIOPU, Lucia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Acest articol relevă aspectele pozitive şi negative ale utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în predarea centrată pe elev. Învăţarea şi predarea cu ajutorul TIC este un domeniu în evoluţie rapidă pentru ...
 • BARBAROȘ, Ninel (2017)
  The cognitive maps have a positive impact on the reading competence. Through this method the university teachers lead the reading activity, which implies decoding, comprehension and interpretation. The cognitive maps ...
 • CELPAN-PATIC, Natalia (2014)
  In this study we talk about the usefulness of contrastive linguistics in teaching foreign languages and literatures. The views of researchers concerning the present theory are divided: on the one hand are those who consider ...
 • Şchiopu, Lucia (2015)
  Existenţialismul este o doctrină filozofică caracterizată printr-o accentuare a individualităţii, propagarea libertăţii individuale şi a subiectivităţii. Sartre evidenţiază crearea unei individualităţi ce se bazează pe: ...
 • BUDNIC, Ana; SMOCHIN, Olga (2017)
  Cercetarea propune o viziune integratoare a unor probleme importante de semiotică şi de teorie a lecturii prin abordarea interdisciplinară. În articol se analizeaza interpretarea textului orientat spre patrunderea în sensul ...
 • GORDZEI, Polina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Scrisul academic veritabil se naşte dintr-o abordare activă, interogativă faţă de obiectul de studiu şi toti studenţii, indiferent de ciclul de studii, au potenţialul de a scrie mai bine. Prin învățarea scrisului creativ ...
 • Vasilache, Andrei (2014)
  În acest articol se compară exemple de cuvinte care conţin Regulile de Ortografie în română şi engleză. Elementul cheie este diferenţa dintre scriere şi pronunţie, corespunzător. Obiectivul principal este de a stabili acea ...
 • Sava, Anastasia (2014)
  Heuristic methodology is currently growing, having mainly applied importance. This heuristic guidance comes as a response to verbalism and formalism established for a long time in school practice. Heuristic methodology ...
 • SAGOIAN, Eraneac; SAGOYAN, Agunik (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Acest articol tratează importanţa competenţelor productive, precum competenţa de producere orală şi scrisă. Procesul de învăţare a limbilor străine este lent şi continuu şi poate fi văzut ca un şir de provocări ce trebuie ...
 • COVALIOV, Olga (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  În acest articol autoarea abordează tema cuvintelor împrumutate, care este un fenomen caracteristic pentru toate limbile şi care a fost întotdeauna o sursă importantă de dezvoltare a vocabularului limbii engleze. Unele ...
 • BARBAROȘ, Ninel; DENISOV, Emilia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  In this article I approached the comprehension and comprehensibility are specialized texts as reference texts in the classification by level of complexity. I wanted to anilizez these concepts to determine

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account