REPOZITORIU UPSC

Browsing Articole by Title

Browsing Articole by Title

Sort by: Order: Results:

 • Chiseliov, Victor (2017)
  În acest articol autorul analizează structurile sintactice tipice pentru limba germană modernă, elementul determinant fiind considerat pronumele nehotărît „man”. Aceste structuri sintactice sunt în relaţii de sinonimie cu ...
 • CARACAȘ, Olimpia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Articolul redǎ unele secvențe referitor la asimilare, ce reprezintǎ procesul de modificare a sunetelor limbii engleze, din cauza ȋnvecinǎrii lor. Ȋn vorbirea curentǎ organele vorbirii trec repede de la o poziție la alta. ...
 • BARBAROȘ, Ninel (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  While research (PISA) on promoting reading among young people in Europe, targeting more accurate extraction of information from text, researches social reading emphasizes the increasingly powerful manifestations active and ...
 • ȘCHIOPU, Lucia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  This article focuses on metacognition of reasoning and decision-making process rather than metacognition of learning and remembering. It elucidates the strategy of information gathering, discovery of options strategies, ...
 • Golubovschi, Oxana (2014)
  Prezentul articol este dedicat echivalenţei în traducere şi dezvoltării competenţelor de traducere prin utilizarea unor metode şi tehnici. Metodele şi tehnicile menţionate sunt ţintite spre dezvoltarea competenţelor de ...
 • Plescenco, Galina (2014)
  Caracterizarea este procesul creării unui caracter în literatură. Caracterizarea directă este prezentată explicit de către narator sau de către personaje. Caracterizarea indirectă prezintă personajele prin diferite metode, ...
 • SAVA, Anastasia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The new didactic methodology of the process teaching-learning-evaluation of French language emphasizes certain aspects of modernization and improvement of didactic methods: - to emphasize the heuristic character of activism ...
 • HERŢA, Lilia; POSTICA, Oxana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Modern teaching methods provide an alternative to traditional formulas by offering other methodological and instrumental options that enrich the evaluative practice. In the learning process, teaching, learning and evaluation ...
 • DENISOVA, Emilia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Articolul dezvăluie aspectele practice şi psihologice ale pregătirii unui profesor de limba germană, pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în şcoală. Utilizarea instrumentelor electronice moderne de ...
 • USATÎI, Larisa (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  The article touches upon the methodology of developing the students' pronunciation competence of the English back monophthong [u] in comparison with the Romanian one. The technology for the development of the pronunciation ...
 • Chiseliov, Victor; Jalbă, Liliana (2014)
  În limba germană verbele modale manifestă uneori o utilizare mai deosebită, şi anume, în expresiile subiective pentru redarea unei acţiuni presupuse. În acest articol se sintetizează capacitatea acestor verbe de a participa ...
 • GOLUBOVSCHI, Oxana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Materialul prezentului articol, abordează o problemă semnificativă ce ţine de calitatea în educaţie, şi anume, dezvoltarea competenţelor profesionale ale traducătorilor, deci a competenţelor de traducere (CT). În acest ...
 • Nicolaev, Eudochia (2015)
  Acest articol vă aduce la cunoştinţă cum metoda jigsaw-ului poate fi adaptată la evaluarea lecturii individuale, la nivel diferit de cunoştinţe ale studenţilor. De asemenea, articolul aduce la cunoştinţă opinii, concluzii ...
 • MELNICIUC, Radu (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  This article treats the theme of "Parents and Children" from the perspective of the literary comparativism in Marin Preda’s prose and in the novel "Zeno's Consciousness" by the Italian prose writer Italo Svevo. The possible ...
 • NICOLAEV, Eudochia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Articolul este destinat studentilor si profesorilor care predau sau învaţă limba engleză. Materialul este axat pe iluminarea diferenţei de sens între cuvinte care au sensuri destul de apropiate sau chiar tangente. Explicaţia, ...
 • ROTARU, Elena (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Utilizarea corectă a articolului în limba engleză prezintă dificultăți pentru majoritatea studenților care o studiază ca o limbă străină. Chiar și acele limbi care folosesc articolele se deosebesc de limba engleză prin ...
 • Gogu, Tamara; Dutova, Laurenția (2015)
  Acest articol este dedicat cercetării prefixelor, în general, și a prefixelor ce denotă numărul, în particular, referindu-se la sensul, originea și valența lor. Prefixele cercetate sunt prezentate în ordine alfabetică: ...
 • NAZARU, Cristina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Mobile Assisted Language Learning (MALL) este o relativ nouă abordare de predare – învățare a limbilor, bazată pe utilizarea tehnologiilor mobile, inclusiv telefoane, tablete, ceasuri inteligente, playere, etc. MALL combină ...
 • ȘCHIOPU, Lucia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Abilitățile, cunoștințele și competențele intelectuale sunt toate dobândite prin învățare. Învățarea este procesul de dobândire a experienței intelectuale, înțelegerea asimilării informațiilor, formarea gândirii, sferei ...
 • ȘCHIOPU, Lucia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Teoriile de învăţare a inteligenţei arată modul în care evoluează inteligenţa, originea şi interacţiunile senzorio-motorii ale subiecţilor cu mediul înconjurător. Aceste teorii sunt de natură constructivă, deoarece insistă ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account