REPOZITORIU UPSC

Browsing Articole by Title

Browsing Articole by Title

Sort by: Order: Results:

 • Grădinari, Galina (2014)
  The modern world is the product of ideas, beliefs and values of human imagination and culture that have shaped it over centuries. It has been created out of our minds as much as from the natural environment. The human mind ...
 • Sofronie, Natalia (2015)
  Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) reprezintă, la momentul actual, un document de politică educațională în domeniul predărilor Limbilor Străine. Printre numeroasele aspecte pe care le cuprinde, găsim ...
 • Bulat, Ana (2017)
  Utilizat, inițial în domeniul formării profesionale (anii 80), demersul bazat pe competențe (approche par compétences - APC) în învățământ este orientat spre dobândirea de către elevi a competențelor de durată, capabile ...
 • Solcan, Angela (2017)
  Statutul dublu al viitorului profesor de limbi străine constituie un context favorabil de a pune în aplicare o serie de modele, având ca obiectiv dezvoltarea competențelor indispensabile învățării autonome. Studentul trebuie ...
 • SAVA, Anastasia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Harta euristică cunoscută şi ca hartă conceptuală, mintală, cognitivă, mind map (din limba engleză), a devenit în ultimul timp în didactică o metodă de învăţare foarte eficace ce pune accentul atât pe structurarea gândirii, ...
 • CELPAN-PATIC, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  This paper is about the importance of interdisciplinarity in the process of foreign language teaching and learning at the Faculty of Foreign Languages and Literatures of the “Ion Creangă” State Pedagogical University. This ...
 • GUZUN, Maria (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Abordarea reflexivă ocupă un loc important în Curricumulul Naţional 2019, conceput cu scopul de a orienta predarea/învăţarea limbilor străine în aspect cognitiv, metacognitiv, reflexiv şi acţional. Aspectul reflexiv impune ...
 • SOLCAN, Angela (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Prezentul articol tratează problema învățământului autoreglat al limbii franceze ca limbă străină in cadrul predării – învățării în mediul școlar din Republica Moldova. În cadrul societății actuale caracterizată de schimbări ...
 • SAVA, Anastasia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Noțiunea de metodă euristică în didactică limbii franceze este relativ nouă, termenul fiind asociat anterior disciplinelor exacte, atunci când Arhiemede, descoperind legea fizicii, a spus: Eureca – am gasit! În didactică, ...
 • Solcan, Angela (2015)
  La cursul de limbă franceză, atît studenţii, cît şi profesorii, pot fi într-o insecuritate lingvistică. Insecuritatea sau securitatea ţin de raportul pe care îl stabileşte un locutor între propria performanţă verbală şi ...
 • BULAT-GUZUN, Ana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  În ultimii 30 de ani, revoluţia cauzată de migrarea ediţiilor scrise de la formatele clasice – tipărite către formatele digitale – electronice - a provocat o schimbare majoră şi asupra manualelor utilizate de actorii ...
 • Rusu, Vasilisa (2015)
  Limba franceză este foarte bogată în nume proprii. Între numele proprii şi cele comune sunt asemănări şi deosebiri, atât din punct de vedere semantic, cât şi sintactic. În limba franceză se întîlnesc o mare varietate de ...
 • CELPAN-PATIC, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Writing plays an important role in the teaching-learning process of foreign languages. Foreign literature is an academic subject, within the context of which students get acquainted with writers, literary currents and ...
 • SOLCAN, Angela (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Astăzi, noile tehnologii sunt în serviciul învăţământului la toate nivelurile. Practicile inerente de utilizare a NT contribuie la formarea multiplelor competenţe şi în domeniul cercetării. Întrucât numărul documentelor ...
 • Guțu, Eugenia (2014)
  Majoritatea lingviștilor francezi și români menționează că problema categoriei semantico-funcționale a modalității reprezintă o valoroasă cercetare comparativă a limbilor franceză și română, problemă ce stă în atenția ...
 • Barbaros, Ninel (2015)
  În timp ce cercetările (PISA), privind promovarea lecturii în rândurile tinerilor din Europa,vizează mai mult extragerea corectă de informaţii din texte, cercetările de socializare a lecturii accentuează din în ce mai ...
 • DONOAGĂ, Diana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The theme of "academic freedom" comes back when we talk about a crisis in education. In this article, we want to show that the debate on academic freedom involves redefining the academic environment. Moreover, academic ...
 • DONOAGĂ, Diana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Among the determining factors of the evolution of society in the modern age are democracy and science. The latter organized any activity and gave man the criterion of searching for and finding the truth, while democracy ...
 • Babâră, Eugenia; Tîrsînă, Daniela (2015)
  În materialul prezentat spre publicare, autorii evidențiază importanța competenței comunicative la etapa integrării și globalizării, ca rezultat al semnificației limbii engleze în lume, și sarcinilor de a pregăti specialiști ...
 • Denisov, Emilia; Barbaros, Ninel (2015)
  În prezentul articol este abordată problematica traducerii, analizîndu-se formele şi tipurile ei. Miam propus să comparăm mai multe forme de traducere, pentru a o determina pe cea mai efectivă. Îm central atenţiei a fost ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account