Articole

 

Recent Submissions

 • GUZUN, Tatiana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2017)
  Articolul tratează o temă actuală în domeniul lingvisticii și se referă la tipurile de cuvinte din perspectiva gramaticii constructive, prezentând conceptul de tipuri de cuvinte în cadrul construcției. Studiul abordează ...
 • COPACINSCHI, Angela (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  The translation usually known as transposition marks the evidence of the functional equality among the elements of the nature and the diversity inside the phrase. Summing up these notices we can say that at least the ...
 • CHISELIOV, Victor (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  In the article the author synthesizes the theoretical approaches that refers tot he description oft the language through the empirical model means, iniciated in 2000 years, entiteled Construction Grammar (CG). In this ...
 • CULEA, Uliana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Le nuove tendenze nell’educazione configura l’emergenza di un nuovo modo di produrre conoscenze che si basa non tanto sulla rigorosa evoluzione del campo epistemologico, quanto sulla trasformazione della società contemporanea. ...
 • CULEA, Uliana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Lo scopo principale del sistema educativo moderno è di coltivare nello studente il desiderio di autosuperamento tramite l’apprendimento continuo, sviluppando le capacità intellettuali necessarie per poter risolvere i ...
 • ȘCHIOPU, Lucia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  This article focuses on metacognition of reasoning and decision-making process rather than metacognition of learning and remembering. It elucidates the strategy of information gathering, discovery of options strategies, ...
 • SCHIOPU, Lucia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  This article reveals the contradictory distinction of the concept of critical thinking but also presents a synthesis of the existing definitions. Critical thinking is not based on the accumulation of information, but on ...
 • TOPCU, Iskender (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The article describes pedagogical conditions for the formation of communicative competence of students by means of game situations. It has been determined that the traditional approach to learning under the conditions of ...
 • PETRICIUC, Lilia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The need for a balanced approach to all the components of communicative competence in language teaching is extensively proven from a theoretical standpoint. In practice, however, the linguistic dimension, particularly the ...
 • HERȚA, Lilia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The article describes an experimental study conducted through surveys, which were used to determine the degree to which the proverbs are used and how they are used to improve and form the communicative competence in the ...
 • HERȚA, Lilia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Being an integral component of spiritual culture, the proverbs amaze by their proximity to the views of life, accuracy, intuition and wisdom. Knowing the mentality and culture of the English people offers the most accurate ...
 • GOLUBOVSCHI, Oxana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The article addresses the problem of specifying the concept of translation competence and its areas of competency. Currently, the number of competencies that make up translation competence varies from author to author, ...
 • GOLUBOVSCHI, Oxana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The article is dedicated to the description of the methodology of translation competence development. Within the concept „translation competence foundations” we mean students’ basic knowledge on the subject of the translated ...
 • SOLONKOVA, Irina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Specificity of programmes workout and trainings implementation requires special approach to work with diplomatic corps and international missions employees. Auditorium hours limit, lack of possibilities to devote time to ...
 • GRECU, Jana; GRECU, Mircea (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  This article presents the role that the therapeutic fairytales play in the cognitive and emotional development of a child. The authors speak of the importance of therapeutic fairytales in the development and maintaining ...
 • SAVA, Anastasia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Harta euristică cunoscută şi ca hartă conceptuală, mintală, cognitivă, mind map (din limba engleză), a devenit în ultimul timp în didactică o metodă de învăţare foarte eficace ce pune accentul atât pe structurarea gândirii, ...
 • AVORNICESĂ, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  În cadrul orelor de limbă franceză utlizarea textului poetic a evoluat de la simpla memorare la explorarea sa ca orice text în proză. Elaborarea unei secvenţe didactice bazată pe textul poetic implică respectarea anumitor ...
 • SURUGIU, Dorina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Although in language teaching/learning the development of language skills is a priority, culture is the channel that optimises language learning. The intercultural method – based more on understanding than description, ...
 • SAGOIAN, Eraneac; SAGOYAN, Agunik (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  În acest articol este accentuată importanţa predării pronunţiei şi ortografiei. La fel, sunt evidenţiate tehnici şi metode eficiente de predare a pronunţiei şi a ortografiei pentru a facilita înţelegerea sensului şi scrierea ...
 • BOLDUMA, Veronica (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  În conformitate cu exigenţele procesului de predare-învăţare-evaluare în secolul XXI autorii de curriculum gimnazial şi autorii de manuale şcolare pun accentual pe dezvoltarea competenţelor de comunicare în cadrul orelor ...

View more