REPOZITORIU UPSC

The paradigm of learning theories

Show simple item record

dc.contributor.author ȘCHIOPU, Lucia
dc.date.accessioned 2019-01-10T11:14:53Z
dc.date.available 2019-01-10T11:14:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation ȘCHIOPU, Lucia. The paradigm of learning theories. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: materialele conf. şt. anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”; coord. şt. Ig. RACU, col. red. A. VERDEŞ [et al.]: [in vol.]. Chişinău: S. n., 2018 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), vol.1 (seria 20), p. 193-201. Bibliogr.- 12 titl. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1249
dc.description.abstract Abilitățile, cunoștințele și competențele intelectuale sunt toate dobândite prin învățare. Învățarea este procesul de dobândire a experienței intelectuale, înțelegerea asimilării informațiilor, formarea gândirii, sferei afective, voinței și, astfel, formarea sistemului de personalitate. Învățarea a fost abordată în mod diferit de-a lungul timpului de către oamenii de știință: behavioriștii definesc învățarea într-un mod simplist, ca o substituire a stimulilor, realizată intern, prin formarea temporară a legăturilor între diferitele centre nervoase și considerând ca principalii factori de învățare imitația și curiozitatea; cognitiviștii văd învățarea ca acțiuni, operații mentale, care se realizează prin interiorizarea acțiunilor reale; constructiviștii definesc învățarea ca formarea cunoștințelor prin interacțiunea socială. en_US
dc.language.iso en_US en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Learning theories en_US
dc.subject Cognitive theories en_US
dc.subject Cognitivism en_US
dc.subject Intuitive methods en_US
dc.subject Constructivist theories en_US
dc.subject Constructivism en_US
dc.title The paradigm of learning theories en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account