REPOZITORIU UPSC

Publicaţii didactice

Publicaţii didactice

 

Recent Submissions

 • БАБИНА, Юлиана; СИМАК, Анна (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2020)
  Пособие содержит современные междисциплинарные исследования в области художественного образования, этнологии, этнопедагогики, этносоциологии, психологии, культурологии, мифологии и искусствоведения. Издание представляет ...
 • ARBUZ-SPATARI, Olimpiada; SIMAC, Ana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2011)
  Lucrarea se adresează cadrelor didactice şi studenţilor facultăţilor de Arte Plastice. Implicit lucrarea aduce o contribuţie în elaborarea pe temeiuri ştiinţifice a unei metodologii de dezvoltare a creativităţii în domeniul ...
 • GOBJILA, Ana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Îndrumar metodic la disciplina „Desen”, destinat studenților facultății „Arte Plastice și Design” / studii cu frecvență și frecvență redusă. Studiul cuprinde noțiuni generale de realizare a figurii umane în desen, principiile ...
 • MOKAN-VOZIAN, Ludmila (Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2017)
  Cursul „Comunicare şi limbaj în artele plastice” este unul substanţial în sistemul de formare profesională în domeniul educaţiei artistico-plastice. Rolul său este marcat de nivelul atins de cunoaşterea umană modernă, care ...
 • MOKAN-VOZIAN, Ludmila (UPS "Ion Creangă", 2017)
  Cursul „Comunicare şi limbaj în artele plastice” este unul substanţial în sistemul de formare profesională în domeniul educaţiei artistico-plastice. Rolul său este marcat de nivelul atins de cunoaşterea umană modernă, care ...
 • Simac, Ana; Gobjila, Ana (2016)
  Suport de curs la disciplina ,,Desen” pentru studenții Facultății Arte Plastice şi Design, cu studii la zi și frecvență redusă. Conținutul suportului de curs cuprinde principiile și legitățile generale de construcție a ...

View more