REPOZITORIU UPSC

ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE RESOCIALIZARE A MINORULUI DELINCVENT

Show simple item record

dc.contributor.author Vîrlan, Maria
dc.contributor.author Fodor, Ina
dc.date.accessioned 2018-01-24T09:50:44Z
dc.date.available 2018-01-24T09:50:44Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Vîrlan, Maria; Fodor, Ina. ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE RESOCIALIZARE A MINORULUI DELINCVENT = THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF RESOCIALIZATION OF DELINQUENT MINOR. In: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. 2017, № 4(49), p. 63-77. Bibliogr.: p. 77 en_US
dc.identifier.issn 1857-0224
dc.identifier.issn eISSN 1857-4432
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1106
dc.description În literatura de specialitate întâlnim mai multe descrieri a noţiunii de resocializare (resocialization), dar toate sursele menţionează că resocializarea este o parte componentă a procesului continuu de socializare. Socializarea este realizată într-o multitudine de forme şi situaţii, de numeroşi agenţi, dintre care oamenii, grupurile şi instituţiile sunt cei mai importanţi. Resocializarea urmăreşte reorientarea şi remodelarea personalităţii individului deviant, reeducarea lui în consens cu normele de conduită acceptate de societate. Aşadar, resocializarea este un proces de reorientare şi integrare în viaţa socială a indivizilor care au promovat comportamente marginale sau deviante. Comportamentul social şi personal se învaţă, chiar, mai mult, unele cercetări privind învăţarea au arătat în plus că - interacţiunea socială reprezintă contextul în care se elaborează comportamentele. Resocializarea este un proces educativ, reeducativ şi de schimbare a comportamentului aplicat persoanelor condamnate penal, prin care se urmăreşte readaptarea infractorilor la sistemul de norme şi valori general acceptate de societate, în scopul reintegrării sociale a acestora şi prevenirii recidivei. în procesul de resocializare un rol important revine mediului familial, care prin mijloace specifice, poate asigura individului noi raporturi sociale, noi forme de comportament , ruperea cu faptele delinpvente săvârşite şi orientarea spre scopuri dorite şi permise de societate. en_US
dc.description.abstract In the specialized literature we come across many descriptions of the concept of resocialization, but all sources point out that resocialization is a component part of the continuous process of socialization. Socialization is accomplished in a multitude of forms and situations, by numerous agents, among whom the most important are people, groups and institutions. Resocialization aims at reorienting and remodeling the personality of the deviant individual, reeducating him in compliance with the norms of conduct accepted by the society. Therefore, resocialization is a process of reorientation and integration into the social life of individuals who have promoted marginal or deviant behaviors. Social and personal behavior is being learned; moreover, some research conducted on learning has also shown that social interaction is the context in which behaviors are being developed. Resocialization is an educational, reeducational and behavioral change process applied to criminally convicted offenders, aiming to readapt offenders to the system of norms and values generally accepted by society with a view to social reintegration and prevention of repeated offence. In the process of resocialization a significant role is assigned to the family environment, which by specific means, may provide the individual with new social relations, new forms of behavior, breaking with committed criminal offences and orientating towards goals which are desired and allowed by the society. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.subject delicventa juvenila en_US
dc.subject delicventa juvenila--abordari teoretice en_US
dc.subject psihologie--delicventai juvenila--resocializare en_US
dc.title ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI DE RESOCIALIZARE A MINORULUI DELINCVENT en_US
dc.title.alternative THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF RESOCIALIZATION OF DELINQUENT MINOR en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account