REPOZITORIU UPSC

PREVENIREA COMPORTAMENTULUI DELINCVENT PRIN INTERVENŢII PSIHO–SOCIO–PEDAGOGICE

Show simple item record

dc.contributor.author Vîrlan, Maria
dc.contributor.author Frunze, Olesea
dc.date.accessioned 2018-01-24T07:41:23Z
dc.date.available 2018-01-24T07:41:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Vîrlan, Maria; Frunze, Olesea. PREVENIREA COMPORTAMENTULUI DELINCVENT PRIN INTERVENŢII PSIHO–SOCIO–PEDAGOGICE = PREVENTION OF DELINQUENT BEHAVIOR THROUGH PSYCHO-SOCIO-PEDAGOGICAL INTERVENTIONS. In: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. 2017, № 3(48), p. 56-64. Bibliogr.: p. 64 en_US
dc.identifier.issn 1857-0224
dc.identifier.issn eISSN 1857-4432
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1097
dc.description Analiza complexă a situaţiei social-economice actuale din Republica Moldova indică prezenţa anomiei sociale la toate nivelurile şi consecinţele ei imediate asupra dinamicii manifestărilor delincvente în rândul generaţiei tinere. Delicvenţa juvenilă va rămâne o problemă deschisă atâta timp cât procesul de diminuare reclamă investiţii de urgenţă, la toate nivelurile şi a tuturor factorilor implicaţi. Ţinând cont de dinamica socială şi psihosocială în care se află tânărul cu comportament delicvent, asistentul social defineşte o serie de obiective şi mijloace adecvate procesului de schimbare socială pe care îl crede necesar. Pentru a declanşa schimbarea, asistentul social concepe prevenirea prin programe de intervenţie psiho – socio – pedagogice. en_US
dc.description.abstract Comprehensive analysis of the current social and economic situation in Moldova indicates the presence of social anomie at all levels and its consequences on the dynamics immediate delinquent manifestations among the younger generation. Juvenile delinquency remains an open question as long as the mitigation requires urgent investment at all levels and all stakeholders. Given the social and psychosocial dynamics that are young with delinquent behavior, social worker sets a number of objectives and means appropriate to the social change that we believe necessary. To trigger change, social worker designed prevention programs for psycho - socio - pedagogical. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.subject delicventa juvenila en_US
dc.subject psihologia comportamentului--deviante en_US
dc.subject comportament deviant--prevenire en_US
dc.subject comportament deviant--prevenire--interventie psiho-socio-pedagogica en_US
dc.title PREVENIREA COMPORTAMENTULUI DELINCVENT PRIN INTERVENŢII PSIHO–SOCIO–PEDAGOGICE en_US
dc.title.alternative PREVENTION OF DELINQUENT BEHAVIOR THROUGH PSYCHO-SOCIO-PEDAGOGICAL INTERVENTIONS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account