REPOZITORIU UPSC

Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Creangă", 2017, Vol. 4.

Show simple item record

dc.contributor.author Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă”
dc.date.accessioned 2017-12-28T07:42:49Z
dc.date.available 2017-12-28T07:42:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetărilor UPS "Ion Creangă". Seria 19 : [în vol.] / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Verdeş Angela [et al.]. Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). Vol. 4. 2017. 336 p.: fig., tab. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-333-1
dc.identifier.issn 978-9975-46-337-9 (vol. 4)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1087
dc.description Culegerea totalizează o vastă gamă de intenții, pornind de la sinteze bibliografice, clasificări și grupări de curente științifice, urmând descrierea unor metodologii de cercetare cu, iar în unele cazuri fără, elemente de profundă originalitate și rezumând, în final, o serie de idei şi concepte ce sunt valorificate în cadrul următoarelor profiluri știinţifice: 1. Psihologia dezvoltării și educațională (coord. ştiinţifică: dr. hab., prof. univ. Igor RACU; dr., conf. univ. Ion NEGURĂ); 2. Științe ale educației și formarea cadrelor didactice (coord. ştiinţifică: dr. hab., prof. univ. Maia BOROZAN); 3. Patrimoniul istoric şi cultural în context european (coord. ştiinţifică: dr., conf. univ. Silvia CHICU; dr., conf. univ. Valentina URSU); 4. Studiul sistemelor lingvistice şi legităţilor dezvoltării literaturii naţionale şi universale (coord. ştiinţifică: dr. hab., prof. univ. Alexandru Burlacu; dr., conf. univ. Tatiana Cartaleanu). Rezultatele cercetărilor ştiinţifice concordă, de fapt, cu una din sarcinile prioritare ale Universității: de a întemeia și dezvolta științific procesul de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, având în vedere totalitatea influențelor intenționate și sistematice conturate la cele 25 de catedre de profil și în cadrul celor opt laboratoare științifice de cercetare. Investigaţiile efectuate, spectrul tematic divers, profunzimea conţinutului sunt axate pe o inerentă legătură dintre teorie şi practică, pe o valorificare din mai multe puncte de vedere a experienţei acumulate atât în învăţământul universitar, cât şi în cel preuniversitar. Culegerea tematică este o reprezentare a unei paradigme ştiinţifice moderne, realizată în contextul unui nou sistem al muncii didactice universitare, dar şi preuniversitare, în conformitate cu Procesul de la Bologna, impusă de noile relaţii de colaborare ştiinţifică internaţională, ce derivă din acest Proces și influențează activitatea de cercetare științifică în Universitate. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tipogr. UPS "Ion Creangă" en_US
dc.subject Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject conferinte stiintifice en_US
dc.subject conferinte universitare en_US
dc.subject didactica istoriei en_US
dc.subject invatamant superior pedagogic en_US
dc.subject profesor de istorie--pregatire profesionala en_US
dc.subject invatamant superior filologic en_US
dc.subject didactica limbii si literaturii romane en_US
dc.title Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Creangă", 2017, Vol. 4. en_US
dc.type Materialele Conferintei en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account