REPOZITORIU UPSC

Program de intervenţie psihosocială

Show simple item record

dc.contributor.author Popescu, Maria
dc.date.accessioned 2017-11-15T13:25:32Z
dc.date.available 2017-11-15T13:25:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Popescu, Maria. Program de intervenţie psihosocială: Ghid metodologic / Maria Popescu; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra de Psihologie. Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "UPS Creangă"). 114 p. Bibliogr.: p. 113-114 (9 tit.). ISBN 978-9975-46-324-9. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-324-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1079
dc.description.abstract În acest Ghid metodologic este dezvăluit Programul de intervenţie psihosocială care a fost elaborat şi implementat în cadrul cercetării „Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar” cu scopul de a stimula gândirea pozitivă în cadrul activităţii prestate, de a creşte starea subiectivă de bine şi satisfacţia de viaţă, inclusiv, persistenţa motivaţională. Cu ajutorul acestui tip de intervenţie pot fi modificate stereotipurile, schemele cognitive, reprezentările privind activitatea prestată, astfel, sporind calitatea ei. Acest program reprezintă un sistem de mijloace, metode, procedee şi tehnici psihologice, care urmăreşte creşterea nivelului stării subiective de bine, a satisfacţiei în muncă şi a persistenţei motivaţionale, prin intermediul gândirii pozitive, optimizării autocunoaşterii, creşterii nivelului inteligenţei emoţionale, prin exerciţii de dezvoltare personală. Această abordare este utilă celor care vor să îşi îmbunătăţească calitatea muncii şi a vieţii lor. Obiectivele programului de intervenţie psihosocială: 1.Stimularea şi optimizarea autoaprecierii şi a încrederiiîn sine, prin crearea unui climat favorabil de comunicare şi interacţiune, prin stimularea gândirii pozitive în care se realizează autocunoaşterea favorabilă a propriilor dorinţe, nevoi şi aspiraţii; identificarea şi valorificarea resurselor personale, depăşirea blocajelor, a gândurilor negative; recunoaşterea şi înlăturarea cauzelor care generează insatisfacţia de muncă, nemulţumirile de sine şi de ceilalţi, lipsa motivaţiei; 2.Antrenareaabilităţilor pentru managementul gândirii pozitive, ce include: învăţarea şi exersarea unor tehnici de relaxare, meditaţie şi respiraţie, în vederea înlăturării încordării şi tensiunii psihomusculare şi emoţionale şi stimulării gândurilor pozitive despre sine, ceilalţi şi activitatea prestată; tehnici de restructurare şi modificare a gândurilor şi atitudinilor nerealiste şi negative care stau la baza insatisfacţiei, nemulţumirii, pesimismului; tehnici de rezolvare de probleme motivaţionale şi de acceptare de sine; modalităţi de transformare a comportamentului de evitare într-un comportament pozitiv-activ de soluţionare a problemelor prin intermediul gândirii pozitive. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tipogr. "UPS Creangă" en_US
dc.subject invatamant superior psihologic en_US
dc.subject interventie psihosociala en_US
dc.subject cadre didactice--invatamant primar en_US
dc.title Program de intervenţie psihosocială en_US
dc.title.alternative ghid metodologic en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account