REPOZITORIU UPSC

Activități experențiale: ştiințe, clasele II-IV

Show simple item record

dc.contributor.author GÎNJU, Stela
dc.date.accessioned 2017-11-15T07:58:14Z
dc.date.available 2017-11-15T07:58:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation GÎNJU, Stela.Activități experențiale: ştiințe, clasele II-IV/ Stela Gînju; Univ. Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”. Lab Științific Ecoeducație. Ch.: UPS ”Ion Creangă”, 2009 (Goromond-Studio SRL). 57 p. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-4031-8-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1077
dc.description.abstract În urma unor statistici s-a constat că noi, oamenii, putem să memorizăm 10 % din ceea ce citim, 20 % din ceea ce auzim, 30 % din ceea ce vedem, 50% din ceea ce vedem şi auzim, 70% din ceea ce spunem singuri, 90 % din ceea ce facem. Numai 10 % din elevii unei şcoli pot învăţa cu „cartea în mînă”. Cele 90 % rămase tot sunt apte să înveţe, dar prin alte metode: ”prin exemple proprii, prin fapte reale, cu toate organele senzoriale.” Nu în zadar, un înţelept a zis: „Spune- voi uita, arată- voi ţine minte, permite-mi să fac singur şi voi înţelege”. Anume pentru a înţelege mult mai bine unele fenomene şi legităţi ale naturii, pentru a conştientiza existenţa relaţiilor dintre natura vie şi cea nevie, pentru a memora pentru toată viaţa denumirile unor plante sau animale, pentru a ne convinge de importanţa negativă a unor factori nocivi asupra mediului şi a sănătăţii umane, considerăm că este oportună utilizarea la lecţiile de Ştiinţe, clasele primare a activităţilor experenţiale. În procesul realizării activităţilor experenţiale se capacităţile intelectuale ale personalităţii copilului: spiritul de observaţie, curiozitatea, perspicacitatea. Elevii îşi formează deprinderi elementare cu caracter de cercetare: analizează fenomenele, fac comparaţie, verifică de mai multe ori fenomenul studiat, caută şi găsesc cauza şi consecinţele, formulează concluzii. Organizarea mersului şi rezultatelor activităţilor sunt bine memorizate de către copii, iar impresiile produse sunt atît de puternice, încît alcătuiesc temelia experienţei de viaţă a copilului, îl pot determina la observări şi experimente de cunoaştere a lumii înconjurătoare. La ştiinţe, elevul poate opera direct cu obiectul cunoaşterii sau a modelului său, pentru a-l observa, analiza, compara, ajungînd astfel la generalizari. Activităţile experenţiale, folosite adecvat şi optim vor contribui la sporirea eficacităţii disciplinei şcolare - ştiinţe, pe cît de interesante, pe atît de dificile. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.subject invatamant primar en_US
dc.subject invatamant primar--stiinte en_US
dc.subject stiinte--activitati experientiale en_US
dc.title Activități experențiale: ştiințe, clasele II-IV en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account