REPOZITORIU UPSC

Strategii de prevenire a abuzului la vîrsta timpurie

Show simple item record

dc.contributor.author Haheu-Munteanu, Efrosinia
dc.date.accessioned 2017-11-07T13:25:32Z
dc.date.available 2017-11-07T13:25:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Haheu-Munteanu, Efrosinia. Strategii de prevenire a abuzului la vîrsta timpurie: suport de curs/ Efrosinia Haheu-Munteanu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Pedagogie Preşcolară, Educaţie Fizică şi Dans, Progr. de studiu Metodologia Educaţiei Preşcolare. Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). 56 p. : tab. Bibliogr.: p. 54-56 (44 tit.). Referinţe bibliogr. în subsol. ISBN 978-9975-46-343-0. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-343-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1065
dc.description Cursul „Strategii de prevenire a abuzului la vîrsta timpurie” are drept obiectiv major abordarea problematicii prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului la vîrste timpuri; principiilor de lucru care trebuie respectate în domeniul educaţiei timpurii; redă succint datele esenţiale despre principalele forme ale violenţei asupra copilului şi violenţei în familie pe baza literaturii de specialitate, studiilor şi experienţei internaţionale şi naţionale câştigate în practica de către serviciile de specialitate pe această problemă; Subliniază rolul şi responsabilităţile diferitelor instituţii şi ale profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi rezolvarea cazurilor. Explică procedurile de colaborare intra/ interinstituţionale în acest domeniu; Subliniază importanţa formării profesionale iniţiale şi continue pentru toţi profesioniştii care intervin în această problemă, precum şi a pregătirii acestora în echipe multidisciplinare şi interinstituţionale. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tipogr. UPS "Ion Creangă" en_US
dc.subject invatamant superior pedagogic en_US
dc.subject violenta in familie--prevenire--strategii en_US
dc.subject maltratarea coplilului de varsta timpurie--prevenire en_US
dc.subject maltratarea coplilului de varsta timpurie--forme--prevenire en_US
dc.title Strategii de prevenire a abuzului la vîrsta timpurie en_US
dc.title.alternative suport de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account