REPOZITORIU UPSC

Improving Writing Coherence with Paragraph Hooks

Show simple item record

dc.contributor.author Gordzei, Polina
dc.date.accessioned 2017-10-25T11:17:22Z
dc.date.available 2017-10-25T11:17:22Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Gordzei, Polina. Improving Writing Coherence with Paragraph Hooks. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: materialele conf. şt. anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”; coord. şt. Ig. RACU, col. red. A. VERDEŞ [et al.]: [in vol.]. Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), vol. 3 (seria 19), p. 40-46. Bibliogr.- 16 titl. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1032
dc.description.abstract Acest articol își propune să examineze probleme cu care se confruntă studenții în ceea ce privește coerența textului. Coerenta textului este exprimare scrisă corectă, idei coerente care se succed după o anumită logică. Ea reprezintă o componență esențială în definirea textului, se referă la un ansamblu de trăsături care asigură unitatea semantică a unui șir de propoziții, fraze, astfel încît acestea să formeze o unitate din punctul de vedere al semnificației. Obiectivele acestei lucrări sunt de a prezenta idei și sugestii pentru îmbunătăţirea coerenţei în exprimarea scrisă la studenţi. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject didactica limbii engleze en_US
dc.subject didactica limbii engleze--exprimare scrisa en_US
dc.title Improving Writing Coherence with Paragraph Hooks en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account