REPOZITORIU UPSC

Browsing by Author "PETRENCO, Liuba"

Browsing by Author "PETRENCO, Liuba"

Sort by: Order: Results:

 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CORNICIUC, Sabina; CROITOR, Anna; CUCU, Lucia; PETRENCO, Liuba; STOLETNEAIA, Ana; ZAVADSCHI, Ala (Grafic Design, 2016)
  Conceput în baza Cadrului european comun de referință pentru limbi, Curriculumul prezintă demersul educațional privind învățarea simultană a limbilor română și găgăuză a copiilor de vârstă preșcolară în instituțiile cu ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; CORNICIUC, Sabina (Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova, 2018)
  Curriculumul la limba română pentru copiii din diasporă este elaborat conform standardelor europene, Cadrul European Comun comun de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare [10] și prevede atingerea nivelului ...
 • PETRENCO, Liuba (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  The development of intercultural communicative competence by using phraseologies, proverbs and sayings gives the teacher the opportunity to transmit a system of values; a set of knowledge acquired over many decades and ...
 • PETRENCO, Liuba (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  The process of teaching and learning the Romanian language that the target language is directed not only toward the acquisition of the raw, but also toward the formation and development of competent authorities rebuilding ...
 • STOLETNEAIA, Anna; BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; MOCANU, Liuba; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; CORNICIUC, Sabina; BURLACA, Daniela ((F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2016)
  Bu masal hem annatma toplumu Gagauz dilini barabar üüreneriz, angısı onnarın dramatizațiyalarını da kaplêêr, diil sade terbiedicilerä, ama analarabobalara da danıșêr. Masalların sade okuması ușakları tekstlerin içindekiliinnän ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CORNICIUC, Sabina; CUCU, Lucia; PETRENCO, Liuba; ZAVADSCHI, Ala (Tipogr. "Bons Offices", 2014)
  Suportul didactic lasă profesorului multă libertate în gestionarea activităţilor de acest gen, transformându-l din transmiţător de informaţii în animator, antrenor, catalizator, moderator, instructor, ca să ne limităm doar ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CORNICIUC, Sabina; MOCANU, Liuba; MAVRODI, Maria; PETRENCO, Liuba; PAVLIOGLO, Lilia; ZAVADSCHI, Ala (Grafic Design,, 2016)
  Actualul ghid metodologic probează o dată în plus că Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova este în permanentă căutare, pe segmentul instruirii lingvistice a vorbitorilor alolingvi, în pofida faptului că ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; PETRENCO, Liuba; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; MOCANU, Liuba; CORNICIUC, Sabina; STOLETNEAIA, Anna (F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2016)
  Culegerea de poezii și cântece cu genericul Învățăm împreună limba română conţine atât versuri ale unor autori cunoscuţi, cât și poezii din folclorul copiilor și se adresează atât educatorilor, cât și părinţilor. Lecturarea ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; STOLETNEAIA, Anna; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; MOCANU, Liuba; CORNICIUC, Sabina; BURLACA, Daniela (F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2016)
  ulegerea de povești, snoave și povestiri cu genericul Învățăm împreună limba română conţine texte adaptate și dramatizările lor și se adresează atât educatorilor, cât și părinţilor. Lectura propriu-zisă a poveștilor ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; CORNICIUC, Sabina (Tipogr. “Foxtrot”, 2018)
  Manualul ÎNVĂȚĂM LIMBA ROMÂNĂ ÎMPREUNĂ. PRIMII PAȘI. Nivelul A2 este destinat copiilor din Centrele Educaționale din diaspora, care oferă suport didactic părinților și copiilor de vârsta 7-12 ani, doritori să însușească ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; CORNICIUC, Sabina (Tipogr. “Foxtrot”, 2018)
  Manualul ÎNVĂȚĂM LIMBA ROMÂNĂ ÎMPREUNĂ. PRIMII PAȘI deschide oportunități reale de învățare a limbii materne în Centrele Educaționale din diasporă. Este un material didactic inedit și prevede însușirea limbii române la ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CORNICIUC, Sabina; CROITOR, Anna; CUCU, Lucia; MOCANU, Liuba; PETRENCO, Liuba; STOLETNEAIA, Ana; ZAVADSCHI, Ala (Grafic Design, 2016)
  Gagauz dilinin bașarılı üürenilmesi sıkı küçük ușaan psihika durumuna baalı: period, açan sözleșmäk kurulêr, ișliklän dolușêr, açan, düş gibi resimni, hem duygulandıran (pozitv yada negatv informaţiya) kolay aklında tutulêr; ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; STOLETNEAIA, Anna; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; MOCANU, Liuba; CORNICIUC, Sabina; CROITOR, Anna (F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2016)
  Noutatea abordării propuse de echipa ANTEM constă tocmai în „coabitarea” celor două instanţe, copilul şi adultul, învăţând împreună, într-o atmosferă prietenoasă, de respect reciproc şi demnitate, în care părinţii nu ...
 • STOLETNEAIA, Anna; BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; MOCANU, Liuba; CORNICIUC, Sabina; CROITOR, Anna (F.E.-P. „Tipografia Centrală", 2016)
  Sizin elinizdä bulunêr bir kiyat, angısının bașarılıı artık onun adından bellidir: „Länka hem Niku üürenerlär gagauz dilini" hem romın dilindä „Niku şi Leanka învaţă limba română”. Bu didaktika materialını diil sade ușaklar ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; CORNICIUC, Sabina (Chişinău, 2018)
  Ghidul metodologic Predarea-învăţarea integrată a limbii române în Centrele Educaţionale din diasporă constituie un demers inedit al procesului didactic, bazat pe strategiile interactive, colaborare și cooperare, accentul ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CORNICIUC, Sabina; MOCANU, Liuba; PETRENCO, Liuba; ZAVADSCHI, Ala; PAVLIOGLO, Lilia; MAVRODI, Maria (Chişinău: ANTEM, 2015)
  Bu metodologiya teklifi taa bir kerä gösterer, ani Moldovadan Evropa Pedagogların Millet Birlii devamnı aaraștrmalarıyapêr, ki ușakları bilingvizma tarafundan terbietmää. Butakım, ișin enilii kolaylıklan belliediler kär ...