REPOZITORIU UPSC

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • VICOL, Nelu (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The text praises the refined personality in the educational system from our country of university teacher, habilitat doctor Lilia Pogolşa, who contributes through assumption skills and obligations in concordance with ...
 • GRAMA, Vasile (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2017)
  Discipline artistic design easily be divided in several directions plastic. Taking into consideration the application, the significance of plastic means and objectives of the works of this kind. The basic task in academic ...
 • Port, Sergiu; Covalschi, Anatolie (2015)
  String is the fundamental concept of mathematical analysis and calculation of the limit of a series, when it exists, requires most cases, knowledge of the properties of a consistent set of formulas and criteria remarkable ...
 • Babâră, Eugenia; Tîrsînă, Daniela (2015)
  În materialul prezentat spre publicare, autorii evidențiază importanța competenței comunicative la etapa integrării și globalizării, ca rezultat al semnificației limbii engleze în lume, și sarcinilor de a pregăti specialiști ...
 • Denisov, Emilia; Barbaros, Ninel (2015)
  În prezentul articol este abordată problematica traducerii, analizîndu-se formele şi tipurile ei. Miam propus să comparăm mai multe forme de traducere, pentru a o determina pe cea mai efectivă. Îm central atenţiei a fost ...
 • BUDNIC Ana; SMOCHIN, Olga; PLESCENCO, Galina; TATARU, Nina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Acest articol examinează modalitatea în care se face traducerea la nivel interpretativ. Ideea de la care am pornit această cercetare este că traducătorul trebuie să perceapă implicaţiile textului, interpretările sale ...
 • PETRICIUC, Lilia (2018)
  Scopul articolului este de a accentua importanţa reintroducerii textului literar, extrem de marginalizat de către abordarea comunicativ-acţională, la orele de limbă engleză. Actualmente, marea majoritate a manualelor de ...
 • Ţîrdea, B.; Noroc, L.; Balan, S. (2014)
  In the democratic countries, the interest groups (IG) have a great role in politics and can influence the political decisions. IG determined by the political, economical, social diversity and other. The IG become powerful ...
 • Găluşcă, Lilia (2017)
  In this article, our goal was to speak about planning, organization and evaluation of the students’ individual work. It was emphasized which is the time budget for the student and how much of his time it may take to achieve ...
 • ENACHI, Valentina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The path of life and vocational training followed by Ludmila Papuc crosses two eras with opposite ideas. One of Soviet totalitarianism and the other of transitional capitalism in the Republic of Moldova. It is not easy to ...
 • CARABET, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Ghidul este elaborat pentru cadrele didactice din educația timpurie, părinții grijulii și interesați de procesul de creștere, educație și dezvoltare a copiilor, studenți- cadre didactice în devenire. Ghidul propune diverse ...
 • ȘCOLNÎI, Olga (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Utilizarea instrumentelor informatice si multimediale a cunoscut in ultimii ani o răspîndire foarte largă în predarea limbilor. În prezenta lucrare se propune utilizarea unor instrumente actualmente disponibile pentru ...
 • GUZUN, Maria (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Pentru a organiza predarea/învățarea eficace a limbii franceze, trebuie de dezvoltat competența situațională și de elaborat direcțiile cadrului situațional, care corespund atitudinilor enunțiative de bază, prezente în ...
 • RUSU, Vasilisa (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Diversitatea formulelor de politețe și de salut sunt parte integrantă a educației. Cuvinte, precum „mulțumesc / te rog frumos”, formulele de salut, de solicitare a permisiunii, folosite permanent în clasă, grădiniță, ...
 • Chiseliov, Victor (2017)
  În acest articol autorul analizează structurile sintactice tipice pentru limba germană modernă, elementul determinant fiind considerat pronumele nehotărît „man”. Aceste structuri sintactice sunt în relaţii de sinonimie cu ...
 • CALARAȘ, Carolina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  The article contains an insight into the essence, principles and methods of the anthropocentric management of the student class. The author highlights the results of a survey on class leaders. Based on this, the objectives, ...
 • CALARAȘ, Carolina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  The article contains an insight into the essence, principles and methods of the anthropocentric management of the student class. The author highlights the results of a survey on class leaders. Based on this, the objectives, ...
 • CALARAŞ, Carolina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  The article contains a theoretical and practical study on the management of the teacher's self-efficacy from the perspective of lifelong learning. The author sets out the basic principles of lifelong learning and personal ...
 • CALARAȘ, Carolina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  This article represents a theoretical and practical study which reflects the essence of management educational school-family-community partnership in perspective education parents. The study contains the principles, ...
 • Pleşca, Maria (2014)
  Professional stress represents one of the moust important stress categories concerning the job place from the adaptation point of view. The yield and personal efficient are parameters that influence directly self stem and ...