REPOZITORIU UPSC

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • BODAREU, Galina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2015)
  Suruceni Monastery is a cultural heritage of Moldova. The first references to the history of the monastery Suruceni appeared in the works of the nineteenth century and early twentieth century. This article includes notes ...
 • Chiriac, Tatiana (2017)
  În acest articol se analizează aspectele pedagogice ale învățării cu ajutorului cursurilor masive deschise online (MOOC). Cursurile MOOC se bazează pe metodologii pedagogice dezvoltate în conformitate cu nevoile ...
 • URSU, Valentina (Grafema Libris, 2017)
  Republica Moldova dispune de o experiență de peste 25 de ani în formarea specialiştilor de înaltă calificare pentru domeniile Etnografie şi Etnologie. Prezentul articol este dedicat examinării etapelor instituirii şi ...
 • RACU, Igor (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  In this article, we are presented the basic stages of development psychology as a science and practice over 25 years Moldova.
 • Burlacu, Natalia (2016-01)
  Articolul reflectă specificul implementării învățării centrate pe student (ÎCS) în cadrul formării profesionale la specialitățile Informatică și Tehnologii informaționale. Autorul consemnează problemele, aria beneficiilor, ...
 • Lungu, Adrian (2015)
  Joule volleyball occupies a very important place in the training of students in higher education, having the opportunity to improve their sports training in the sports sections organized outside physical education classes. ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CORNICIUC, Sabina; MOCANU, Liuba; MAVRODI, Maria; PETRENCO, Liuba; PAVLIOGLO, Lilia; ZAVADSCHI, Ala (Grafic Design,, 2016)
  Actualul ghid metodologic probează o dată în plus că Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova este în permanentă căutare, pe segmentul instruirii lingvistice a vorbitorilor alolingvi, în pofida faptului că ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; PETRENCO, Liuba; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; MOCANU, Liuba; CORNICIUC, Sabina; STOLETNEAIA, Anna (F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2016)
  Culegerea de poezii și cântece cu genericul Învățăm împreună limba română conţine atât versuri ale unor autori cunoscuţi, cât și poezii din folclorul copiilor și se adresează atât educatorilor, cât și părinţilor. Lecturarea ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; STOLETNEAIA, Anna; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; MOCANU, Liuba; CORNICIUC, Sabina; BURLACA, Daniela (F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2016)
  ulegerea de povești, snoave și povestiri cu genericul Învățăm împreună limba română conţine texte adaptate și dramatizările lor și se adresează atât educatorilor, cât și părinţilor. Lectura propriu-zisă a poveștilor ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; CORNICIUC, Sabina (Tipogr. “Foxtrot”, 2018)
  Manualul ÎNVĂȚĂM LIMBA ROMÂNĂ ÎMPREUNĂ. PRIMII PAȘI. Nivelul A2 este destinat copiilor din Centrele Educaționale din diaspora, care oferă suport didactic părinților și copiilor de vârsta 7-12 ani, doritori să însușească ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; CORNICIUC, Sabina (Tipogr. “Foxtrot”, 2018)
  Manualul ÎNVĂȚĂM LIMBA ROMÂNĂ ÎMPREUNĂ. PRIMII PAȘI deschide oportunități reale de învățare a limbii materne în Centrele Educaționale din diasporă. Este un material didactic inedit și prevede însușirea limbii române la ...
 • BRIŢCHI, Aliona; SADOVEI, Larisa (Tipogr. UPS "I. Creangă", 2015)
  În completarea subiectelor dezvoltate în suportul de curs „Învăţămîntul simultan” se propune Ghidul metodologic cu titlul de Breviarium, semnificaţie dedusă din „lucrările care sintetizează anumite expuneri sumare a unor ...
 • BRIŢCHI, Aliona; SADOVEI, Larisa (Tipogr. UPS "I. Creangă", 2014)
  Un aspect mai puţin cunoscut pentru generaţia actuală de cadre didactice este forma de învăţămînt, numită simultan. Experienţa de mai mult de 200 de ani în România, dar şi practicile pozitive ale şcolilor cu regim simultan ...
 • Plamadeala, Mariana (2015)
  As with all children, game activities should focus on active participation of the child in all activities. Because children with visual impairments may not be able to learn by watching what is going on around them, they ...
 • Grădinari, Galina (2014)
  The modern world is the product of ideas, beliefs and values of human imagination and culture that have shaped it over centuries. It has been created out of our minds as much as from the natural environment. The human mind ...
 • Anghel, Alexandru (2014)
  The game of badminton increasingly required in the population, especially among students. Review article is devoted to learning the game of badminton by the students of higher education institutions in the sports sections, ...
 • ȚAPU, Ion (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Currently in pre-university institutions, including at the primary stage are a number of methodologies applied quite effective for optimizing the training process within the subject "physical education". However it is not ...
 • Ţapu, Ion (2016)
  Currently in pre-university institutions, including at the primary stage are a number of methodologies applied quite effective for optimizing the training process within the subject "physical education". However it is not ...
 • BODIU, Marcel (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2017)
  According to the laws, primary school pupils during lessons education only acquire elements of sports games and actual games espouse in the gymnasium. To have a good preparation in this proposed large-scale application of ...
 • Zaharia, Viorica (2017)
  English writer John Fowles's success was due, primarily, his talent as a storyteller. His narratives are full of well-dosed moments of suspense - after well resolved at narrative - and compelling characters, able to transform ...