REPOZITORIU UPSC

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • PATRAȘCU, Dumitru (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2015)
  The author of this article substantiates a concept of the continuing education of the teaching staff, including pedagogical managers, the concept’s structure, and the documents related to this concept such as description ...
 • COJOCARU-BOROZAN, Maia; SADOVEI, Larisa; PAPUC, Ludmila; OVCERENCO, Nadejda (Tipogr. UPS “I. Creangă”, 2014)
  Manualul universitar „Fundamentele ştiinţelor educaţiei” este conceput în cheia modernizării curriculumului pedagogic universitar şi a evoluţiei cercetărilor pedagogice. Autorii pun la îndemîna studenţilor sinteze de ...
 • STOLETNEAIA, Anna; BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; MOCANU, Liuba; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; CORNICIUC, Sabina; BURLACA, Daniela ((F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2016)
  Bu masal hem annatma toplumu Gagauz dilini barabar üüreneriz, angısı onnarın dramatizațiyalarını da kaplêêr, diil sade terbiedicilerä, ama analarabobalara da danıșêr. Masalların sade okuması ușakları tekstlerin içindekiliinnän ...
 • BURLACU, Valentin (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The passion for the didactic activity has determined Galina Bodareu-Cereteu, to follow after her graduating from the middle school in 1986, studies at the Faculty of History and Pedagogy of the State Pedagogical Institute ...
 • Burlacu, Valentin (2016)
  After Stalin's death, the new Soviet leader N. S. Khrushchev in its policy of liberalization, internally, allowed non-Russian peoples of the peripheries of empire,, return to roots', encouraging cultural heritage obviously ...
 • BURLACU, Valentin (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  After Stalin's death, the new Soviet leader N. S. Khrushchev in its policy of liberalization, internally, allowed non-Russian peoples of the peripheries of empire,, return to roots', encouraging cultural heritage obviously ...
 • JELESCU, Petru (Chisinău: Muzeum, 1999)
  În lucrare sunt analizate şi generalizate cunoştinţele psihologice despre abordările tradiţionale ale apariţiei şi dezvoltării negării la copil – teoriile freudistă, behavioristă, piagetiană, bruneriană. Este lansată o ...
 • Plămădeală, V.; Perjan, C. (2015-04)
  Loneliness is a negative experienced by both men and women. In this research, we wanted to identify differences between the forms and intensity of loneliness living by young people, of both genders. Examination of the ...
 • NICULIŢA, Gheorghi (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Lucrările practice reprezintă un tip important de lecții auditoriale, dar și individuale pentru studenți la cursul de Geografie Fizică a Continentelor și Oceanelor. Obiectivul de bază inclus în acest îndrumar este de a ...
 • BURLACU, Alexandru (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Gheorghe Voda iconoclast, has fame of poncife of 60-iste poetry and Joyce. It's a polemic, gnomic poet, nonconformist, do a poem for splinter. On some clips from hot Rain, wings for M of fresh Trees, and has a pronounced ...
 • SADOVEI, Larisa; BOŢAN, Aliona (Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2013)
  Ghidul de autoformare a culturii comunicării pedagogice este adresat studenţilor specialităţilor pedagogice, fiind util pentru toţi cei interesaţi de formarea culturii comunicării. Lucrarea corespunde profilului de formare ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CUCU, Lucia; IORDĂCHESCU, Iulia; MOCANU, Liuba; CEPRAGA, Lucia; ZAVADSCHI, Ala (2018)
  Prezentul Ghid este conceput ca parte integrantă a sistemului de produse curriculare pentru educaţia timpurie și reprezintă un document de reper în implementarea Curriculumului la limba română pentru instituțiile cu ...
 • Cuzneţov, Larisa; Calaraş, Carolina (Primex com SRL, 2015)
  Ghidul reprezintă o ofertă adecvată necesităţilor învăţământului, accesibilă în planul teoriei şi metodologiei educaţiei pentru familie. Lucrarea poate fi valorificată în activitatea de instruire şi de realizare a stagiilor ...
 • Unknown author (Galaţi, 2016)
  Ghid pentru implementarea metodologiei CLIL în învăţământul primar este o lucrare elaborată sub egida Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, în colaborare cu Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău, ...
 • Carabet, Natalia; Gînju, Stela (Tipogr. UPS,,Ion Creangă”, 2015)
  Planurile şi programele de studii pentru ciclul II, masterat, specialitatea Management şi consiliere în educaţia preşcolară au ca obiectiv general pregătirea specialistului în domeniul educaţiei/instruirii în domeniul ...
 • Haheu-Munteanu, Efrosinia; Gînju, Stela; Cojocari, Lidia (Tipogr. UPS "Ion Creangă", 2017)
 • Ginju, Stela; Carabet, Natalia; Haheu, Efrosinia (2014)
 • Bolduma, Veronica (2014)
  Giacomo Leopardi este considerat unul dintre scriitorii cei mai iluştri pe care i-a avut Italia. Chiar dacă a fost cunoscut ca poet Leopardi a fost un mare filosof. Pesimismul leopardian este o filosofie, este o viziune a ...
 • Ciorbă, Svetlana (2014)
  It is demonstrated that long-term sitting adversely affect the level of physical training office workers, in this particular case, of librarians, which causes increased body mass, body muscle weakness, especially of the ...
 • SOLCAN, Angela; GUZUN, Maria; NEAMŢU, Natalia; NEAMŢU (Garamont -Studio, 2014)
  Ce manuel de grammaire présente des exercices et activités d'entraînement correspondant au niveau Al et A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues et s'adresse à tout apprenant de langue française. Conforme ...