REPOZITORIU UPSC

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • STRATAN, Valentina; CRIȘAN, Elena (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  În condiţiile actuale un număr din ce în ce mai mare de specialişti logopezi au devenit interesaţi de potenţialele aplicaţii terapeutice ale programelor informatice. Prin intermediul tehnologiei computerizate, se îmbunătăţeşte ...
 • TELEMAN, Angela (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2017)
  The scientific knowledge has resulted in the legitimization and scientific information. Informational text transmites ideas, shapes understanding, explanations about objects, events, situations, attitudes of people, ...
 • DONOAGĂ, Diana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  FLE classroom teaching, making by texts in general and literary texts in particular seems to be a fluctuating field in which the learner is often leads to mobilize cognitive resources to open up new cultural, representational ...
 • Cartaleanu, Tatiana (2015)
  The article deals with certain aspects in the study of the noncontinuous text: the author suggests a classification of such texts as approached in school and examines the didactic opportunities for their examination and ...
 • Zaharia, Viorica (2016)
  Reading text including several stages of which at least thre can separate : pre-reading, reading and post-reading. If we reading the text we can come to creation (opera ) because the writer writing a book but book isn’t ...
 • ZAHARIA, Viorica (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Reading text including several stages of which at least thre can separate : pre-reading, reading and post-reading. If we reading the text we can come to creation (opera ) because the writer writing a book but book isn’t ...
 • COJOCARU, Vasile Gh. (Tipografia "Balacron", 2018)
  Cartea - biobiblioarafîe -Timpul ca dimensiune a vieţii şi a înfăptuirilor reflectă evoluţia individuală si înfăptuirile autorului în vremurile sale pe dimensiunea temporală trecut-prezent-viitor, succedate de schimbări ...
 • Savițchi, Corina (2014)
  Moldovan society goes through a complex and difficult stage of development and modernization. Transformations in the areas of public life had also marked the process of young people’s professional adaptation. Professional ...
 • SAVIȚCHI, Corina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2015)
  In the article, the approaches to youth study as special social group are analyzed; social, demographic and subject-valuable measure of lamination of breeds are justified; stages of youth age are listed; necessity of ...
 • Puşcaşu, Angela (2015)
  Folosirea noilor tehnologii în predarea unei limbi străine a devenit tot mai populară în ultimul timp. Este bine ştiut faptul că materialele audio-vizuale sunt de mare ajutor în predarea limbii străine. Ele stimulează şi ...
 • VASILACHE, Andrei (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2017)
  Articolul dat reprezintă o enumerare caracteristică a unui șir de metode de bază tradiţionale şi moderne, frecvent aplicate în practica predării limbii engleze şi un studiu sub aspect de utilizare practic bazat pe aceste ...
 • Baraga, Victoria (2015-01)
  Scientists and thinkers of the world studying the phenomenon of declining current cultural sphere, come with proposals for elucidation and resolution of this worsened situation. A solution in this direction is promoted by ...
 • Copacinschi, Angela (2014)
  The translation known as transposition marks the evidence of the functional equality. Summing up these notices we can say that at least the category of adverb has some similarities through semantic-pragmatic characteristics, ...
 • Popescu, Maria; Olaru, Cristina (2016)
  L'adolescence représente l'étape la plus spectaculaire du développement humain, qui excelle à travers la multitude et la complexité des modifications auxquelles est soumis le corps humain dans son ontogenèse. Notamment cet ...
 • COPACINSCHI, Angela (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  The translation usually known as transposition marks the evidence of the functional equality among the elements of the nature and the diversity inside the phrase. Summing up these notices we can say that at least the ...
 • JELESCU, Petru; ZATUȘEVSCHI, Ana; JELESCU, Dumitru (2018)
  Interesele electorale constituie obiectul de studiu al multor discipline științifice. Articolul dat propune o prezentare a legăturii interdisciplinare între interesul electoral în sociologie, politologie, economie, pedagogie, ...
 • Negură, Ion (2017)
  The article presents an analysis of the monograph of Mr. Mihai Şleahtiţchi Treatise of structural analysis of social representations, 2016. The outcomes of this analysis refers to the distillation and refinement of the ...
 • Cravcenco, Tatiana (2015)
  Acest articol prevede schimbări depistate în lexical englezii moderne din realitatea zilelor de astăzi. Aceste schimbări au loc aproximativ în toate sferele activităţilor omeneşti, reflectându-se în limbaj, iar modul ...
 • RACU, Iulia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Every child, like every person has emotions, states, and feelings. An intense life can generate various disorders. Children are emotionally fragile. Some of the emotional problems at school children: are anxiety, aggressiveness ...