REPOZITORIU UPSC

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Micleuşanu, Zinaida; Cuzneţov, Larisa (2015)
 • Micleuşanu, Zinaida; Cuzneţov, Larisa (Primex com SRL, 2015)
  Ghidul metodologic la disciplina Bazele consilierii reprezintă un îndrumar cu caracter teoretico-aplicativ destinat studenţilor de la ciclul I/ Licenţă. Disciplina respectivă este axată pe dezvoltarea studenţilor ...
 • Popescu, Maria; Rață, Dorin (2016)
  La vieillesse est une étape de la vie qui éveille des craintes et des joies, mais aussi beaucoup d'idées préconisées. Qu'est-ce qui représente ce déclin de la vie en réalité ? Une vieillesse réussite est le lien de trois ...
 • Pușcașu, Angela (2014)
  Articolul abordează beneficiile gîndirii critice pentru studentii ce învaţă o limbă străină. Pentru a vorbi fluent o limbă străină, nu e suficient să cunoşti sensul cuvintelor sau gramatica acestei limbi. E nevoie de a ...
 • GOLUBOVSCHI, Oxana; POSTICA, Oxana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2018)
  Scopul acestui articol este de a convinge profesorii de limba engleză ca limbă străină (EFL) că temele pentru acasă sunt într-adevăr benefice, prezentând mai multe exemple de sarcini de înaltă calitate. Argumentul este că ...
 • Vanaga, Valeriu; Ajder, Ecaterina (2012)
 • CUZNEȚOV, Larisa; CALARAȘ, Carolina (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  This theoretical study elucidates the impact of psychosocial factors: self-esteem, gratitude, forgiveness, optimism, moral good on strengthening cohesion and intergenerational relations. Each factor has been analyzed from ...
 • Portaresco, Tatiana (2015)
  Creativitatea lexicală nu poate fi înteleasă decât în cadrul teoriei generale a dinamicii limbii, dominată de ideea de schimbare. Înnoirea lexicului se realizează prin intermediul celor două surse: împrumutul şi crearea ...
 • Covaliov, Olga (2015)
  În acest articol autoarea abordează tema cuvintelor împrumutate, care este un fenomen caracteristic pentru toate limbile şi care au fost întotdeauna o sursă importantă de dezvoltare a vocabularului limbii engleze. Unele ...
 • DERMENJI, Svetlana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Personal branding is a new concept in the literature that coincides with our service at work and the way we perceive others. Specialty literature shows us that the personal brand is the sum of qualities and characteristics ...
 • Babâră, Eugenia; Tîrsînă, Daniela (2014)
  Subiectul articolului se referă la dezvoltarea competenţelor de comunicare la studenţi. Noi tehnici, de a implica toţi studenţii în procesul de comunicare, de a dezvolta abilităţi creative, gândire critică şi încredere în ...
 • ŢARĂLUNGĂ, Boris (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2017)
  In this paper we define WIP* loops. Is proved that, the left, middle, and right nuclei of WIP* a coincide. An example of a loop with this property is constructed.
 • Ţarălungă, Boris (2016)
  Is proved that: 1) if the IP loop isotope is the type WIP then, loop is a Moufang loop. 2) if the IP loop isotope is the type WIP1, then loop is a Moufang loop. 3) if the CI loop isotope is the type WIP, then loop is a ...
 • ŢARĂLUNGĂ, Boris (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  În teoria buclelor şi cuasigrupurilor, buclele Moufang reprezintă un clas de bucle cel mai intens studiat. O problemă importantă în teoria buclelor este problema isotopiei.
 • Chirev, Larisa (2014)
  The purpose of this article is to raise awareness among people involved in the education of the child in relation to one of the current school problems - bullying. Knowledge about the phenomenon, about the frequency of his ...
 • POPA, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  The results of the primary curriculum analysis demonstrate the presence of a curriculum framework for self-education skills in primary school pupils built from two mutually conditioned outlook - disciplinary and transdisciplinary ...
 • ŢAP, Dumitru; PATRAȘCU, Elena (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2014)
  In the article is searched general methodoloy of the course of Leadership Autentic. Objectives, treget audience, thematic contest, methodos and processes of teaching, relations „professor – student”, agents, acţions, area ...
 • Ţîcu, Lucia (2014)
  One of state Reservations, which have been preserved natural ecosystems less influenced by human activity, is "Plaiul Fagului". Natural reserve was established on March 12, 1992 based on hunting household "Radenii Vechi". ...
 • Pricop, Victor (2016)
  This paper talks about the usage of computing software Maple in solving of some problems and in the teaching process. This software are not only computing environments but also environments training. The author relates how ...